Kalmarsundskommissionen ett stort steg framåt!

En av de saker som jag faktiskt är lite stolt över att ha dragit igång är Kalmarsundskommissionen. Bakgrunden var enkel då när förslaget lades under sommaren 2006:

– Vikar som man tidigare kunde bada i har under flera år slammat igen.

– Kommunen fokuserade, tyckte jag, alldeles för lite på alla de ideella krafter som bor och verkar utmed Kalmars kust.
 
– Kommunen lade för stort fokus på storskaliga muddringsprojekt utan att arbeta hårt med problemens orsaker.
 
– Det var alldeles för mycket planer och prat om Östersjön och för lite action.
 
– Kustmiljön präglas inte längre av blåstång.
 
– Tillgången på gädda, aborre och flundra har minskat drastiskt.
 
– Kunskapen och kompetensen kring dessa frågor finns i Kalmar med sin högskola, länsstyrelsen, kommunen, LRF med flera. Problemet var att de sällan sammanstrålade med en gemensam agenda.

Jag punktade upp läget på det här sättet och skrev sedan uppdraget som kort och gott gick ut på att samla alla duktiga aktörer och be dem ta fram förslag på konkreta åtgärder som kunde sättas in för att förändra situationen. Till ordförande valde jag Olof Johansson som på det sättet fick ett uppdrag i sin gamla hembygd. Han blev glad när jag ringde och tog uppdraget på stående fot. Genom valet av Olof ville jag också markera att detta arbete inte skulle vara "partipolitiskt". Det var trots allt början på valrörelsen och varje steg man tar i sådana tider uppfattas ju som valfiske….
 
Kalmarsundskommissionen kom sedan igång med sitt arbete och ganska snabbt knöt man till sig Anna Thore som då jobbade med samma frågor i Mönsterås kommun. Vi kom överens med Mönsterås om att dela på hennes tjänst, numera är hon på heltid i Kalmar. Arbetet fick en flygande start med många möten, också offentliga. Jag har aldrig tidigare varit med om en fråga som engagerat så mycket folk.

Sedan dess har följande hänt:

* Totalt är nu ett femtontal föreningar bildade utmed Kalmars kust. De är alla engagerade i sin egen kustmiljö med allt från vassröjning till diskussioner med markägare om våtmarker osv.

* Anna Thore är anställd på heltid som projektledare.

* Vi har testat musselodlingar med mycket gott resultat på ett par ställen i kommunen. 1 hektar musselodlingar är 3-4 gånger mer effektivt än 1 hektar våtmark. Båda behövs!!

* Vårt arbete finns beskrivet i havsmiljöpropositionen.

* Vi gör nu ett försök tillsammans med högskolan att stänga av vikar för spigg. Det finns en teori om att mängden spigg ligger bakom en stor del av minskningen av gädda och aborre. Detta på grund av att dessa äter upp småfisk innan de hinner växa till sig.

* Vi ska göra ett försök att skörda alger och använda det för biogasproduktion. På det sättet sluts kretsloppet helt. Vore kanon om det fungerar bra.

* Vi har köpt in en maskinpark som föreningarna kan låna och använda.

* Vi har gått med i LEADER vilket innebär att det arbete föreningarna lägger ned kan växlas upp mot pengar som i sin tur kan användas för kustmiljöåtgärder.

* Under vintern och våren anläggs nu ytterligare våtmarker i Ljungbyhed, Snärjebäcken och Hossmo.

Detta är bara några axplock av saker som nu sker.

Under torsdagen träffar jag övriga kommunalråd utmed kusten Olof Johansson för att förbereda ett möte som vi ska ha på miljödepartementet i slutet av månaden. Vi är då inbjudna till miljöminister Andreas Carlgrens statssekreterare för att berätta om vårt arbete.