Ingen badtunna men väl jacuzzi

När man läser tidningen får man lätt intrycket att den politiska majoriteten i Kalmar inte går så bra ihop, att det mest grälas. En del blir väl därför besvikna när jag berättar att vi: 

För det första aldrig grälar eller skäller på varandra. 

För det andra är överens om tagen i de allra, allra flesta frågor. 

För det tredje är mer sammansvetsade nu än vi kanske varit på väldigt länge.

För det fjärde så fanns ingen badtunna på Guntorp, däremot en jaccuzzi inomhus. I den badades det i under någon halvtimme före maten. Fotografering tilläts inte, detta av hänsyn till omgivningen.   

Under söndagen och måndagen träffades vi på Guntorp i Borgholm för att diskutera ett antal aktuella frågor såsom budgeten, bostadsbyggandet, miljöfrågor med mera. Vi har en väldigt intensiv höst framför oss som kommer att kräva mycket av alla politiker i kommunen. Jag har de senaste veckorna blivit mer och mer bekymrad över djupet i den långkonjunktur som nu drar in. Den slår stenhårt mot kommunerna och självklart är Kalmar inget undantag. Vi kommer att redogöra mer för detta den kommande tiden.  

Imorgon är det återigen arbetsutskott. På kvällen bär det av till Rinkabyholm där det är utvecklingsdialog. Jag måste tillstå att jag är mer än förtjust i dessa möten. Det var en grej som jag lanserade i samband med att jag tillträdde som kommunalråd. Tanken är väldigt enkel. Kommunledningen och kommunala tjänstemän lyssnar in synpunkter, tankar och visioner som finns hos invånarna i en ort. En del frågor döms av direkt, annat tar vi med oss hem och jobbar vidare med. Många av de ideér som kommit fram på dessa träffar har sedan effektuerats i beslut. Till exempel fick vi mycket synpunkter på långsamt planarbete när det gäller nya villatomter i Läckeby. Redan tisdagen veckan efter tog arbetsutskottet upp frågan och prioriterade upp arbetet. Det är ett exempel, det finns flera. I Rinkabyholm kan jag tänka mig att mycket av diskussionen kommer handla om E22 och den nya sträckningen väster om samhället.