Tillväxt ett medel för välfärd

Har idag svarat på debattartikel från Maj Elsrud i Barometern den 14 oktober:

"Svar till Maj Elsrud (Barometern 14 oktober) – Jag vill börja med att ge Maj Elsrud rätt i att tillväxt inte är ett mål i sig. Däremot är tillväxt ett avgörande medel för att kunna ge den välfärd vi alla vill ha. Givetvis ska vi värna om Kalmars unika miljö och vår historia. Men det behöver inte råda något motsatsförhållande mellan detta och att samtidigt se till att kommunen har en hög tillväxt med nya arbetstillfällen och nya invånare.

Vi har bara under de senaste veckorna kunnat konstatera vad som händer när tillväxten avtar. Varslen i Sverige ökar i oroande hög takt. Den senaste prognosen över skatteintäkterna innebär för Kalmar kommun att det blir 59 miljoner kronor mindre under 2009 och 2010. Pengar som istället hade kunnat satsas på skola, äldreomsorg och kultur.

Under decennier var framtidstron i Kalmar mörk. Ungdomar tvingades flytta från kommunen av den enkla anledningen att det helt enkelt inte fanns tillräckligt med arbete här och att man inte såg några framtidsutsikter. Det är först under de senaste åren vi kunnat se en ny utveckling med nya företagsetableringar vilket givit Kalmar en ny framtidstro som inte skådats på mycket lång tid. Bara de senaste etableringarna, MediaMarkt och Bauhaus har inneburit cirka 120 nya arbetstillfällen.

I takt med att antalet arbetstillfällen växer ökar också kraven på bostäder. Under lång tid halkade Kalmar efter vad gäller befolkningsökning. Vi har kunnat se hur kommuner som Växjö och Halmstad haft kraftig ökning av antalet invånare. Detta har lett fram till att dessa kommuner haft en betydligt starkare ekonomi än Kalmar och detta innebär i sin tur att de har mer resurser över till välfärden.

Vi har valt att prioritera bostadsbyggandet eftersom det under lång tid byggts mycket få bostäder, vilket nu märks tydligt. Det finns människor som vill flytta till Kalmar men som inte kan göra detta eftersom vi har brist på bostäder. Trots att vi nu valt att satsa mycket på bostadsbyggandet kan vi dessvärre konstatera att vi trots detta inte når upp i den produktion vi skulle behöva.

Jag vill att Kalmar ska vara en kommun som kan möta framtidens utmaningar. Ungdomar ska själva kunna avgöra om de vill stanna kvar här eller flytta. Människor som vill flytta till Kalmar ska ha möjlighet att göra detta. Vi ska kunna erbjuda alla kommuninvånare en välfärd som håller mycket hög kvalité och för att kunna göra detta är tillväxt ett mycket viktigt medel."

Johan Persson (s)
kommunstyrelsens ordförande