Arenan genom kommunstyrelsen

Nu har kommunstyrelsen i bred majoritet tagit beslut kring den nya arenan. Det enda partiet som var emot var folkpartiet. I övrigt var alla ledamöter positiva, inklusive miljöpartiets Jessica Rydell. Nu återstår beslut i kommunfullmäktige på måndag.

Trevlig helg!