Ett steg på vägen mot sundare ekonomi!

Skönt!

Så kan man sammanfatta känslan efter att vi nu har presenterat förslaget till kommunal budget för de kommande tre åren. Det är andra "riktiga" budgeten som jag är med och jobbar fram. Arbetet den här gången har varit enklare än förra året. Med förra årets arbete som grund så har vi tagit ett rejält kliv framåt när det gäller att ge Kalmar kommun en sundare ekonomi. Besluten om "Budget i Balans" som togs av ett i princip enhälligt kommunfullmäktige i december 2007 var väldigt viktigt.

Vi landar i denna budget på omkring 100 miljoner per år i överskott. Vi klarar det ekonomiska målet om att inte förbruka mer än 98 procent med råge, snittet ligger på cirka 96. Vi är i närheten av att kunna klara investeringarna själva.

Men, nu gäller det att genomföra förslagen och besparingarna i budgeten! Det gäller att hålla tummarna för att konjunkturen inte ytterligare försämras eller att socialbidragen skenar. Någon hjälp från staten lär inte komma. Regeringen ska i ett försämrat konjunkturläge först finansiera allt de redan lovat göra….  Infrastruktur, skattesänkningar, forskning med mera, att i det läget hoppas på att de kommer häva frysningen av statsbidragen tror  jag är en illussion. En statlig satsning på skola, vård & omsorg kommer vi inte att få se förrrän Sverige har fått en ny regering 2010.  

Nu hoppas jag att vi gemensamt, medarbetare och politiker, klarar att också i verkligheten landa ett årligt överskott på omkring hundra miljoner eller mer.  Då ökar våra förutsättningar att kunna möta framtida behov och investeringar. Vi vet till exempel att kostnaderna för både pensioner och äldreomsorg kommer att öka de närmaste tio till femton åren.
 
När jag slutar hoppas jag kunna få lämna efter mig en kommun med en hyggligt välskött ekonomi. Den generation som då tar över lär få det tufft ändå…