Kalmar måste växa i samma takt som andra!

Tidigare i veckan skrev jag om varför vi aktivt bör bejaka ett näringsliv som vill investera och satsa i Kalmar. På något sätt inbillar jag mig att detta är en pseudo-debatt inom politiken och media. Jag tror den absoluta huvuddelen av Kalmars invånare gläds åt alla de investeringar som nu sker.

En grundförutsättning för att en kommun ska utvecklas väl och kunna locka nya invånare är att det växer fram nya jobb. I Kalmar och Kalmar län har vi ju varit med om en utveckling där arbetsmarknaden varit riktigt dålig. Även om det vänt de senaste två åren så kommer det ta tid innan förändringen slår igenom med full kraft.

Det ser vi inte minst i befolkningsstatistiken. I en analys över befolkningsutvecklingen 2007 kan vi läsa att Kalmar ökade sin befolkning med 212 personer under 2007, det motsvarar en ökning på 0.3 procent. I Växjö ökade befolkningen med 1089 personer eller 1.4 procent, Halmstad ökade med 769 eller 0.9 procent och Kristianstad med 705 personer vilket motsvarar 0.9 procent. Karlskrona ökade med 494 eller 0.8 procent.

Dessa siffror tycker jag är ett tydligt bevis på hur illa ute Kalmar har varit och fortfarande är. Vänder vi inte denna utveckling så kommer vi även i framtiden att få väldigt svårt att hävda oss i konkurrensen om satsningar på infrastruktur eller tävla om nya privata eller statliga etableringar.

När nu arbetsmarknaden ändå ser positiv ut så handlar det om att stenhårt jobba vidare med att öka bostadsproduktionen. Under 2007 sattes det rekord i antal detaljplaner. Nu gäller det att det också blir bostäder av detta. Folk flyttar som bekant inte in i en detaljplan…

Det tredje området vid sidan av jobb och bostäder är upplevelser, kultur och evenemang som gör kommunen attraktiv för både nya invånare och besökare. Även på detta område pågår det en febril verksamhet.

Infrastrukturen är det fjärde området. Flygplatsen har vi tagit över från staten med lyckat resultat. I augusti startas stråktrafik med buss mellan Kalmar och Oskarshamn, på det sättet kan vi knyta ihop två arbetsmarknadsregioner. Vi arbetar också intensivt med att försöka få klartecken från regeringen att få förskottera en upprustning av järnvägen för att knyta ihop städerna i sydost. När det gäller E22 så betalar vi en vägutredning åt Vägverket för att skynda på förbifart Rinkabyholm.

Det finns naturligtvis fyra fem ytterligare åtgärder som är viktiga för att öka Kalmars attraktionskraft. Dessa faktorer får jag återkomma till.

Nu är det dags för möte med tillväxtberedningen på Sveriges kommuner och landsting. I den beredningen dominerar Kalmar län. Roland Åkesson från Mönsterås är ordförande, Västerviks kommunalråd Harald Hjalmarsson och undertecknad är ledamöter.