Salve, KLS, WTC & fotboll

Idag har det varit kommunstyrelse. Ärendelistan var osedvanligt lång. 

Här är några av punkterna:

* Kommunstyrelsen ställde sig bakom samarbetsavtalet mellan Kalmar kommun och Kärnhem när det gäller World Trade Center på norra Kvarnholmen. 

* Vi godkände KLS återköp av sitt reneringsverk, de nya ägarna, Danish Crown, har stora ambitioner när det gäller slakteriet i Kalmar. Jag välkomnar verkligen de nya danska ägarna till KLS. Tänk om slakteriet hade sålts till Swedish Meat för ett par år sedan, jag är ganska övertygad om att vi i så fall inte haft kvar någon verksamhet i Kalmar. Ibland är det bra att stå emot och vara småländskt tjurig. Vi som vid detta tillfällen gick in med andelslån till KLS får nu också tillbaka våra pengar…. 

* Den bästa rapporten jag sett hittills under min tid som kommunalråd rör seniorbostäder. Under ledning av planeringschef Christina Rosenqvist har ett alldeles ypperligt material tagits fram som visar på behov och möjligheter när det gäller seniorbostäder i hela Kalmar kommun. Hela rapporten som var en beställning från arbetsutskottet utgör också svar på en partimotion från moderaterna.  

Revisorerna drog också tre rapporter. En av dem rörde den kommunala hanteringen av Salve. Mot den bakgrunden överlämnades följande uttalande.

Revisionsrapporten visar på administrativa och affärsmässiga brister i bolaget Salvestaden AB. Med facit i hand var Salve ett projekt som Kalmar kommun inte borde ha tagit huvudansvaret för.

Mot bakgrund av resultatet för sommaren 2006 så tog vi under augusti månad samma år beslutet att avsluta det kommunala engagemanget i Salvestaden AB.

Anläggningen annonserades ut senare under hösten och det finns nu en överenskommelse om försäljning när detaljplan för området beräknas vara klar under slutet av året. Under tiden utgör styrelsen för Kalmar kommunbolag styrelse för Salvestaden AB. De skulder som finns i bolaget kommer att regleras under året vilket innebär att bolaget från och med 2009 kommer föreslås vara vilande.

Det bör påpekas att kommunen sedan ett år tillbaka samlat alla bolag inom Kalmar kommunbolag, i moderbolaget finns numera också VD och ekonom.

Den revisionsrapport som idag presenteras för kommunstyrelsen kommer att finnas med som en del i de utbildningar för bolagens styrelser som Kalmar kommunbolag arrangerar.

För socialdemokraterna                             för vänsterpartiet                  för miljöpartiet 

Johan Persson                                            Bertil Dahl                            Jonas Löhnn


Nu ska jag ut och gratulera de duktiga eleverna i årskurs fem på Rinakbyholmsskolan som vunnit sådana framgångar i Vi i femman. Därefter ett möte om flyget som följs av en partiaktivitet i Oxhagen. Därefter är det äntligen dags för premiär på Fredriksskans.