Kalmar gästhamn lyfts fram!


SAXAT FRÅN VISITSE.SE

"- Antalet utländska båtar i svenska gästhamnar ökar kraftigt. Förra sommaren var hela 60 procent av båtarna i Kalmar Gästhamn från ett annat land än Sverige.

Siffrorna kommer från den statistik som Gästhamnsguiden har tagit fram för Riksföreningen Gästhamnar Sveriges räkning. I sin kommentar lyfter redaktören för Gästhamnsguiden fram Kalmar som ett gott exempel. Han menar att andra gästhamnar har mycket att lära av Kalmar Gästhamns affärsmässiga och marknadsinriktade arbetssätt."