Nästan lite underhållande att läsa hur Barometerns ledarsida försöker förklara och försvara att regeringen sjabblat bort möjligheten att få ut mer el-stöd till konsumenter och företag. Detta genom att vara det enda land i EU som hittills inte infört en förordning som hade givit många miljarder.

Ni kan ju alla blunda och fundera över hur det hade sett ut på denna ledarsida om regeringen varit S-märkt…

Igår kom dessutom en notis om att el-stödet till företag nog inte kommer att kunna betalas ut förrän till nästa jul. Behöver jag upprepa vad som utlovades i valrörelsen?

Idag kom SCB med sin befolkningsstatistik för 2022. Riket växer med 69 230 personer till 10 521 556 invånare. En ökning med 0.7 procentenheter.

Fem av 21 län tappar i befolkning, det är Dalarna, Blekinge, Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten. I Blekinge och Västernorrland tappar samtliga kommuner invånare. Noterbart är att samtliga dessa län saknar universitet med undantag av Norrbotten som har Luleå tekniska universitet.

Att Blekinge och Karlskrona fortsätter att tappa befolkning är riktigt dåliga nyheter för alla oss som tror på Sydost som en attraktiv plats att bo och driva företag. Det förutsätter att residensstäderna ångar på och drar med sig de omkringliggande kommunerna. Hackar hjulet så riskerar det att bli en negativ spiral. Det ligger sålunda i allas intressen att Karlskrona tar fart.

Här kommer listan över befolkningstillväxt i landets residensstäder:

 1. Uppsala 242 140 invånare, + 4544 vilket motsvarar 1.87%
 2. Malmö 357 377 invånare, +5628 vilket motsvarar 1.57%
 3. Göteborg 596 841 invånare, +9592 vilket motsvarar 1.56%
 4. Växjö 97 137 invånare,  +1142 vilket motsvarar 1.2%
 5. Västerås 158 653 invånare, +1815 vilket motsvarar 1.14%
 6. Jönköping 145 114 invånare, +1535 vilket motsvarar 1.1%
 7. Karlstad 96 466 invånare, +1058 vilket motsvarar 1.1%
 8. Kalmar 72 018 invånare, +690 vilket motsvarar 0.96%
 9. Umeå 132 235 invånare, +1238 vilket motsvarar 0.9%
 10. Linköping 166 673 invånare, +1146 vilket motsvarar 0.69%
 11. Örebro 158 057 invånare, +1070 vilket motsvarar 0.67%
 12. Nyköping 58 021 invånare, +388  vilket motsvarar 0.6%
 13. Stockholm 984 748 invånare, +5978 vilket motsvarar 0.6%
 14. Östersund 64 714 invånare, +390 vilket motsvarar 0.6%
 15. Halmstad 105 148 invånare, +575 vilket motsvarar 0.5%
 16. Luleå 79 244 invånare, +377 vilket motsvarar 0.47%
 17. Gävle 103 493 invånare, +357 vilket motsvarar 0.34%
 18. Gotland 61 173 invånare, +172 vilket motsvarar 0.28%
 19. Karlskrona 66 682 invånare, -26 vilket motsvarar -0.03
 20. Falun 59 818 invånare, -19 vilket motsvarar -0.03%
 21. Härnösand 24 897 invånare, -133 vilket motsvarar -0.5 procent.

Jag brukar säga att det är bra att växa med omkring en procent. Då hinner man med utbyggnaden av kommunal service osv. Den målbilden prickade vi nästan exakt under 2022.

Av rikets befolkningsökning så stod Kalmar för ganska exakt en procentenhet medan vår andel av befolkningen i riket är 0.68%. För några år sedan var Kalmars befolkningsandel 0.65%.

Kikar man in på år 2023 så har Kalmar till och med vecka 7 vuxit med 86 invånare. Det är dock alldeles för tidigt på året för att dra några slutsatser eller göra någon prognos på helåret.

Noterbart är också att Växjös nya KSO Malin Lauber nog får börja planeringen för att Växjö inom två till tre år passerar hundra tusen invånare. En milstolpe för en kommun som verkligen ångat på de senaste årtiondena.

Karlskrona behöver växa, Barometerns ledarsida, SCBs befolkningsstatistik & Malin Lauber