2 miljoner för att stärka Kalmar city

På årets sista arbetsutskott togs beslut om ett engångsbidrag till Kalmar city på två miljoner kronor. Bolaget som är ett gemensamt ägt bolag mellan kommunen, fastighetsägarna och handeln har tagit fram tre fokusområden för att stärka stadskärnan.

Dessa tre områden är:

  • Platsutveckling
  • Etablering
  • Kommunikation

För att starta igång denna process så går kommunen in med två miljoner. På nyåret ska sedan ett nytt avtal förhandlas fram mellan de tre delägarna. Arbetsmodellen är hämtad från Helsingborg där man lyckats bra med att vända utvecklingen i sin stadskärna. Där har också ett nytt Stordalen-hotell hjälpt till att locka konferenser och kongresser till staden.

Samma förhoppning finns ju här i Kalmar. Detaljplanen är klar. Vore kanon med en byggstart för det nya hotellet under 2024.

Därtill finns mycket annat i röret som kommer bidra till att stärka Kalmar city.