Byggmöte, Epiroc, 500 jobb & vattenskyddet

Precis avslutat en fika med ytterligare en företagare, denna gång ett större bolag.

Det är en delad bild av läget som ges i alla dessa samtal och avstämningar. För en del går det riktigt bra och för andra är det riktigt kämpigt.

En bransch som just nu har det tuffare är byggbranschen. Mot den bakgrunden så bjöds företrädare för branschen in till ett frukostmöte igår morse. Det var väldigt välbesökt. Vi presenterade vilka investeringar som kommunen planerar att genomföra. Vi har ju lagt en budget med syfte att motverka lågkonjunkturen och skapa hopp.

Totalt finns drygt två miljarder avsatta för investeringar i budgeten, lägger man till de byggnationer som genomförs med kommunen som hyresgäst så passeras tre miljarder per år. Detär investeringar i allt från förskolor till vägar, Kulturcentrum och nybyggnation av Folkets park. Vi fick bra respons på mötet. Nån uttryckte till och med att man skulle avvakta med att varsla på grund av detta möte. Kändes bra!

Igår eftermiddag besökte jag, näringslivschefen Thomas Davidsson och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder Epiroc. Fabriken som funnits länge i Kalmar ska nu byggas ut och antalet medarbete kommer öka. Riktigt roligt och ett exempel på industri som växer rejält i vår kommun, ett annat exempel är TTM.

På kvällen var det Öppet möte i Halltorp kring den nya anstalten. Det var fullsatt. De som var på plats fick information från Kriminalvården om antalet nya jobb, fastighetsägaren Specialfastigheter informerade om byggprocessen och kommunen om en ny detaljplan för bostäder. Ett riktigt bra möte. Om drygt ett år hoppas vi på ett första spadtag.

I samband med kommunstyrelsens möte i tisdags så fattade vi beslut om nya gränser för Vattenskyddsområdet för del av Nybroåsen. Det har varit en lång historia med väldigt mycket omtag och dialoger med berörda markägare.

Med all rätt har dessa ställt krav på rejäla analyser av hur vattnet i åsen rör sig och rinner. Detta för att kunna säkerställa att gränserna för de olika zonerna i ett vattenskyddsområde hamnar rätt. De nuvarande begränsningarna är mer av en ”skrivbordsprodukt” och har därför fått berättigad kritik. Det nya förslaget innebär mindre skyddsområden, dessa har också flyttats upp i skog istället för att gå rakt igenom en åker.

I de samtal som förts har företrädare för markägarna välkomnat förslaget. En viss oro har uttryckts för det man kallar ”tertiär zon” som blivit lite större än tidigare. I tertiär zon så blir det dock inga begränsningar i hur man får bruka marken. Bland annat det faktum att både nya och gamla E22 går genom området motiverar en tertiär zon.

Det har  också uttryckts en oro för att nya lagar eller EU- bestämmelser ska innebära plötsliga begränsningar eller hinder i brukandet av marken. Mot den bakgrunden förde jag in ett tillägg i beslutet som går ut på att förändringar av detta slag inte får införas med mindre än att hela processen i så fall måste göras om. Med det trodde jag att vi skulle kunna baxna igenom skyddet av vårt vatten samtidigt som lantbruket skulle få bättre förutsättningar än idag.

Oppositionen ville dock annorlunda och ville återremittera ärendet i första hand och yrkade avslag på hela ärendet i andra hand.

De får naturligtvis yrka på vad de vill men skulle detta förslag som arbetats fram falla eller hamna i långbänk så gäller ju det nuvarande Vattenskyddsområdet med dess begränsningar. Begränsningar som fortsätter vara större och mer godtyckliga för våra viktiga gröna näringar än de nya!

Jag hoppas de reflekterar och diskuterar till kommunfullmäktige ska ta sitt beslut om tio dagar. I kommunfullmäktige räcker det med en tredjedel för en återremiss vilket innebär att ett antal månader tappas i processen. Detta till nackdel för både vattenskyddet och lantbruket.

Ännu märkligare blir denna vändning när man betänker att Kalmar Vattens styrelse var helt enig frågan.