Budget för framtidstro & och ett hotat Generationskonto.

Idag tar kommunfullmäktige beslut om budgeten för nästa år.

Tack vare att vi i goda tider har samlat i ladorna och vårdat kommunens ekonomi så kan vi lägga en budget som står i skarp kontrast till övriga kommuner i landet. Vi kan nämligen lägga en budget utan besparingar i skola, vård och omsorg. Vi står upp för resursfördelningssystemet som kompenserar nämnderna för fler barn eller fler äldre. Därtill görs ett antal riktade satsningar. Totalt tillförs nästan 100 miljoner till verksamheten.

Det är åttonde året i rad som vi lägger en budget utan besparingar i skola, vård och omsorg.

För att motverka lågkonjunkturen satsar vi rejält på investeringar. Just nu byggs en ny simhall och ett Kulturcentrum. Vi ska bygga vård och omsorgs-boende i Lindsdal och en ny huvudbyggnad i Folkets park Detta bara för att nämna några exempel. Totalt satsas över tre miljarder i Kommun-koncernen de kommande åren.

Vid sidan av det finns ett Tillväxt-paket med planläggning av flera hundra hektar ny verksamhetsmark för nya och befintliga företag. Utöver det ska ett Tillväxt-projekt upphandlas som riktar sig till företag som har mellan 5 och 50 anställda. I andra kommuner där detta genomförts har 1000 nya jobb tillskapats, trots pandemi-år.

Oppositionen har många vällovliga förslag. Bekymret är att de slarvar betänkligt med sin finansiering. Det beklagar jag. I dessa tider måste man vara extra noga med ordning och reda i ekonomin.

Jag ska ta ett exempel.

M, KD och L föreslår att 600 miljoner ska plockas från Generationskontot för att finansiera drift och ett stöd till Kalmarhem på 500 miljoner.

Den 7 juni 2022 tog kommunfullmäktige ett ramverk för hur Generationskontot ska hanteras. I regelverket står bland annat följande:

  • Generationskontot ska hanteras inom egen resultat- och balansräkning.
  • Förvaltningen av kapitalet har en placeringshorisont om plus 10 år och ska ses som kapitalbevarande.
  • För att initialt bygga upp en ackumulerad direktavkastning ska generationskontot inte tas i anspråk förrän efter fem år från startdatum av förvaltningen.
  • För att säkerställa att generationskontot förblir kapitalbevarande får uttag endast ske upp till den ackumulerade direktavkastningen som förvaltningen generar.
  • Beslut om att använda direktavkastningen från generationskontot kräver minst två tredjedelars majoritet.
  • Kapitalet ska ej användas till löpande drift och ej som ett sätt att finansiera lägre kommunal skattesats.

Trots detta regelverk så använder M, Kd och L Generationskontot för att få ihop sin budget. Regelverket fattades beslut om 7 juni 2022. Det finns inga reservationer mot regelverket ovan. Jag beklagar att man så lättvindigt struntar i det handslag som gjorts.

Dagens mest oväntade inlägg kom från Jonatan Sager SD som krasst konstaterade att M, Kd och L ej kan använda dessa pengar eftersom de bara har en tredjedel bakom sig. Inte de två tredjedelar som krävs.