Nybloggat om räntan, byggande & brev från arméchefen

Ett par gånger i veckan får jag frågor om när jag tänker dra igång min blogg igen. Den har tydligen varit uppskattad av många vilket naturligtvis är roligt.

Har äntligen lyckats frigöra några timmar för att kunna skriva och komma ikapp. Den här hösten har varit väldigt intensiv vilket jag gillar men det gäller också att hitta de där små andningshålen.

Jag tror många drog en lättnadens suck när beskedet om oförändrad styrränta kom idag på förmiddagen. De åtta räntehöjningarna som varit har verkligen fått effekt och kylt av ekonomin. Det var helt nödvändigt att få ned inflationen. Den knäcker både hushåll, företag och kommuner.

Samtidigt hade ytterligare höjningar av styrräntan också bidragit till kraftiga försämringar, inte minst inom byggsektorn som har stora problem just nu. Slopade investeringsstöd för nya hyresrätter och de höjda räntorna var en mycket välkomponerad käftsmäll för byggsektorn.

Jag tror inte byggnationen av bostäder kommer tillbaka förrän 2026 eller 2027. De bostäder som byggs nu kommer byggas klart men sen kommer det dröja innan det blir större volymer av bostäder igen. Istället får byggsektorn rikta in sig på offentliga investeringar men självklart kommer det bli tufft för de bolag som riktat in sig på bostäder.

Jag är glad att vi i Kalmar investerar rejält. De närmaste tre åren ska Kalmar kommun och våra bolag investera för en bit över två miljarder. Vi vill på det sättet bidra till att hålla samhället igång trots dystra tider. Därutöver kommer Kriminalvården att bygga både nytt häkte och ny anstalt. Det är en investering som vida överstiger byggnationen av Linnéuniversitetet i Kalmar. Därtill görs stora investeringar i det privata näringslivet.

Under Hösten har jag lagt väldigt mycket tid på vårt erbjudande till Försvarsmakten om att etablera luftvärnsutbildning i Kalmar. Det har varit väldigt mycket möten med både Försvarsmakten och de politiska partierna. Successivt har vi märkt ett ökat intresse men jag har varit med så länge att jag aldrig ropar hej i förväg.

I förra veckan kom i alla fall ett brev från arméchefen Jonny Lindfors  som uttryckte uppskattning över arbetet som görs i Kalmar.

”Jag vill börja med att uttrycka min uppskattning för Kalmars goda försvarsvilja och framåtanda. Kalmarerbjudandet innehåller många lovande aspekter värda att ta i beaktande och som utpekat skulle lokalisering av luftvärnsutbildning i kommunen onekligen komma med fördelar. Då ni redan tagit steg mot en politisk dialog för att driva frågan hoppas vi gemensamt på fortsatt positiva utvecklingar inom arbetet och att det kommer till gagn för Sveriges förmågeutveckling.”

Nu fortsätter arbetet i både den politiska styrgruppen och i det Advisory board som kommunen tillsatt.

Ha en fortsatt trevlig torsdag!