”Högerkudden”, meritvärden, behöriga lärare & fokusflytt

Har haft en hel del samtal med både partivänner och kollegor från andra partier den senaste tiden. Man har en mandatperiod bakom sig av besparingar inom både skolan och äldreomsorgen. Nu väntar ett nytt stålbad på grund av inflation, lågkonjunktur och ett Tidö-gäng som prioriterar sänkta skatter framför välfärden.

I Kalmar är vi inne på femte eller sjätte året utan generella besparingar i skola, vård och omsorg. Vi har full kompensation för fler barn och äldre, löner och hyror när vi bygger nytt. Denna modell har givit stabilitet åt nämnder och förvaltningar och med trygghet i planeringsförutsättningarna så kommer också resultat i form av generellt hög kvalité.

Ta exempelvis meritvärdena för elever som slutade årskurs 9 i juni  2022. De är de högsta som någonsin uppmätts i Kalmar kommun.

Kalmars meritvärde är 238. Att jämföra med Halmstad på 226, Karlskrona 223, Kristianstad 217 och Växjö 233. I samtliga övriga kommuner så backade man jämfört med 2021. I Kalmar ökade meritvärdet med en poäng.

Jag tror att de stabila planeringsförutsättningarna är avgörande för det faktum att Kalmar 93.4 procent av de undervisande lärarna är behöriga. Det innebär att Kalmar är på en tredje plats av landets 290 kommuner. Tar man med de fristående skolorna så hamnar Kalmar på en femte plats. I denna statistik har Kalmar legat högt de senaste tio åren. Självklart spelar det in att det finns lärarutbildning på Linnéuniversitetet men det finns lärarutbildningar också i de övriga jämförelsekommunerna. Ska vi hamna på första plats i denna statistik så måste också de fristående skolorna i Kalmar anstränga sig för att rekrytera behöriga lärare.

I budgeten för 2023 använder vi oss av den resultatutjämningsreserv på nästan 300 miljoner som vi byggt upp i bättre tider för att kunna använda i sämre tider. Jag har internt döpt denna reserv till ”högerkudden”. Det vill säga en kudde som kan användas i det fall vi får en högerregering. Det brukar nämligen bli ekonomisk kris för kommunerna om detta händer..

Drygt 80 miljoner under 2023 används av vår ”högerkudde” för att på det sättet undvika generella besparingar. Min förhoppning är att vi genom återhållsamhet och budgetdisciplin kan klara 2023 utan att nyttja resultatutjämningsreserven. Då har vi med oss dessa medel in i budgetarbetet för 2024. På det sättet kanske vi kan övervintra utan generella besparingar även detta år men det vet vi först i höst när förutsättningarna klarnat.

När vi gick in i pandemin var jag helt inställd på att vi skulle gå med underskott. Kostnaderna skenade. Bara några veckor in i pandemin gick den dåvarande regeringen ut och meddelade att staten skulle säkra välfärden.

Nu står vi inför en större kris och regeringen prioriterar sänkta skatter framför välfärden. I höstens budget fick kommuner och regioner dela på sex miljarder, det beräknade underskottet för 2023 är 24 miljarder.

Samtidigt sänktes skatten för oss som tjänar över 50 000 kronor i månaden med 13 miljarder. Jag själv fick 1400 per månad. Absurt.

Så sent som i förra veckan remitterade regeringen ett förslag om ytterligare skattesänkningar för oss höginkomsttagare. Detta inför höstbudgeten. Denna nyhet uppskattades rejält av Kalmars oppositionsråd Hanne Lindqvist som delade nyheten på Facebook. Detta samtidigt som oppositionen i Kalmar kräver allt till alla. Det går helt enkelt inte ihop nånstans.

Glädjande nog tycks svenska folket uppfattat bluffen. Högerpartierna med SD i spetsen sjunker rejält i opinionen. Det är naturligtvis ingen slump att SD-ledaren Jimmie Åkesson vaknat till liv och vill diskutera allt från EU till politisk styrning av kulturen och vem som är Svensk.

På det sättet ska fokus flyttas från krisen i  välfärden och svikna vallöften till något helt annat.

Hoppas Svenska folket också ser igenom detta spel.