Sydost, Maxi, kommunernas ekonomi & plastpåseskatt

En väldigt intensiv vecka går mot sitt slut. Värmen tycks äntligen vara på väg efter en tämligen kall vår.

Igår hade jag glädjen att möta en del gamla och nya kollegor i Sydost. Det var Malin Lauber från Växjö, Lars Altgård från Lessebo, Henrik Bokor från Torsås, Tobias Fagergård från Nybro och Johan Jonsson från Emmaboda. Även Karlskronas nya KSO Emma Swahn Nilsson var inbjuden men hade förhinder.

Själva mötet inleddes av Anders Borgehed som är regionchef för Sydsvenska Handelskammaren. Handelskammaren har gjort ett väldigt bra och gediget arbete som visar på potentialen i att skapa en gemensam arbetsmarknadsregion i Sydöstra Sverige. I stora delar av övriga Sverige så har antalet arbetsmarknadsregioner minskat över tid vilket inneburit kraftigt ökad tillväxt i både näringslivet och befolkningsmässigt. Logiken är enkel. Om du ska stanna kvar i en region eller flytta dit så är det avgörande att arbetsmarknadsregionen är så pass stor att man kan få ett jobb, byta jobb eller plugga.

Nyckeln är då att restiderna är under en timme. Under de närmaste åren är detta inom räckhåll när det gäller Kalmar-Karlskrona. Investeringarna på E22 genom förbifart Rinkabyholm, Jämjö och Bergkvara kommer innebära kraftigt kortad restid och att vi kommer under timmen.

Nu måste fokus vara att få ner restiden med tåg mellan Kalmar och Växjö. Antalet resande har ökat kraftigt och nu gäller det att vi får till investeringar som möjliggör att vi kommer under timmen i restid. Att bygga dubbelspår mellan Kalmar och Växjö skulle kosta cirka 8 miljarder enligt Handelskammarens analys. Det är en investering som går att räkna hem genom att vi då får en helt gemensam arbetsmarknadsregion i Sydost med över en halv miljon invånare.

I onsdags morse var jag, Erik Ciardi och Thomas Davidsson och besökte Maxi på företagsbesök. De är en stor arbetsplats med över 200 medarbetare. Jag är väldigt imponerad över den resa man gjort. Det handlar om allt från det egna bageriet och köket till arbetet med lokalt producerad mat och energieffektivisering. Därtill social hållbarhet genom de personer från Kalmar kommun som jobbar på Maxi. Riktigt roligt att möta Hannes som vann Kalmars Funkisfestival.

Jag har en hel del kontakt med kollegor av olika politiska färg. Bilden av ekonomin i kommunerna är entydig. Det går rakt ned i källaren. Framförallt är det kostnaderna för pensionerna som skenar. Det har att göra med att kommunernas kostnader är kopplat till Konsumentprisindex (KPI) som i sin tur är kopplat mot nivån på inflationen.

I Kalmar har vi de senaste åren försäkrat bort en stor del av vår pensionsskuld. Detta för att våra utgifter ska minska kommande år. Trots att vi gjort detta så har kostnaden för 2023 och 2024 ökat med nästan 250 miljoner. Det är pengar som går rakt in i resultaträkningen.

Klarar man det rakt upp och ner som kommun så har man haft en på tok för hög skatt!

Vid sidan av pensionerna så handlar det också om andra fördyringar för kost, el, löner, hyror och mycket mer.

Därtill finns de andra stora utmaningarna med krisberedskap, demografi och nödvändiga investeringar.

När vi hade kris senast i form av pandemin så var regeringen oerhört aktiv med stöd till både företag och kommuner. Jag vill påstå att denna kris är mycket större, inte minst ekonomiskt. I det här läget har vi en regering som sitter på händerna. De får varken fram elstöd till företag eller ger något stöd till välfärden. Istället är det pukor och trumpeter för att man tar bort skatten på plastpåsar!!

Oavsett vad man har för grundläggande politisk uppfattning så måste man väl inse att detta inte funkar!

Ett annat exempel är vuxenutbildningen. I dåliga tider är det ju ganska smart att se till att människor utbildar sig istället för att gå arbetslösa. Då skär regeringen ned 25 000 utbildningsplatser i höstas. I vårbudgeten som släpps på måndag tillför man 7 000 utbildningsplatser över hela landet och kallar det sedan en storsatsning. Man tar sig för pannan!

Om den här regeringen fortsätter på samma sätt så skulle jag inte vara förvånad om S nosar på 40 procent i opinionen till sommaren. Och då har jag inte nämnt klimat- och miljöpolitiken..

Nu ser vi fram emot en varm och härlig helg!