Lite revy, Gröna näringar och sjunkande arbetslöshets-siffror

Förra veckan hade jag med, undantag av kommunstyrelsen, ledigt för att träna inför revypremiären med Södermörerevyn. Vi har hittat en form där vi kör riktigt hårt under en vecka istället för att lägga var och varannan kväll på repetitioner.

Givetvis blir vi alla väldigt glada över det mottagande som vår senaste revy har fått. Radio Kalmar påstod att vi var den revy som vann ”Gapskrattsindex”. Självklart är det kul. Sen blir det ju bilder som kanske inte är de vackraste men det får man bjuda på i en revy.

På förmiddagen har vi haft både arbetsutskott och planutskott. Inga stora dramatiska ärenden. Mycket tilldelningsbeslut i olika upphandlingar. Efter lunch är det möte på KLS med företrädare för Gröna näringarna i Kalmar kommun. Det var ett nätverk som jag drog igång när jag tillträdde som kommunalråd och har hängt i sen dess. Väldigt bra och informativa möten med en av våra absoluta basnäringar.

Idag släpptes statistiken över arbetslösheten för februari. Antalet varsel fortsätter att vara relativt blygsamma i Kalmar län, 128 under februari månad och där är det tillverkningsindustrin som sticker ut. Gissar att det är husproduktionen i norra länet som det handlar om. Bland annat Bo Klok har varslat ett 30-tal medarbetare.

Den totala arbetslösheten i riket är fortsatt lägre än för ett år sedan, 6.5 procent.  I Kalmar kommun är den totala arbetslösheten 6.1 procent, då inräknat de som är i utbildning och öppet arbetslösa. Det är en minskning med 0.5 procent jämfört med februari förra året.

Totalt är 2 224 personer arbetslösa i Kalmar kommun. Av dem är 1 338 i program eller utbildning och 886 personer är öppet arbetslösa. Det innebär en öppen arbetslöshet som med marginal ligger under 4 procent.

Bland ungdomar är arbetslösheten 7.7 procent vilket är en minskning med 1.3 procent jämfört med förra året. Bland utrikes födda är arbetslösheten 16.5 procent vilket är en minskning med 2 procent på ett år.

Jag är givetvis orolig över både konjunkturen och samhällsekonomin och vad den får för effekter på arbetslösheten framåt. Till skillnad från förr har vi dock en helt annan bredd på vårt näringsliv numera. Ett brett näringsliv är nyckeln för att klara kriser av det slag som vi numera går igenom. Det gör mig ändå lite hoppfull även om jag naturligtvis är oroad och bekymrad.