Reflektion kring flygplatsutredningen

Före jul var flygplatsutredaren Peter Norman på plats i Kalmar under en dag. Han träffade flygplatsen men också näringslivet och ägarna i form av Kalmar kommun och region Kalmar. Han var intresserad, påläst och ställde väldigt mycket frågor.

Jag fick redan vid det mötet intryck av att han särskilt intresserade sig för Kalmar på grund av att den brist på tillgänglighet som vi har i vår del av landet. Vi lyfte också vår särskilda SGEI-klassning som EU-kommissionen givit  flygplatsen. Den enda i södra Sverige. Klassningen innebär att det är okej med offentliga stöd till flygplatsen på grund av bristen på alternativa transportsätt till framförallt Stockholm.

Igår presenterades utredningen och där föreslås att Kalmar återigen blir en statlig flygplats genom att den ska ingå i Swedavia. Detta tillsammans med Skellefteå och Ängelholm.

Vi tog över flygplatsen från dåvarande Luftfartsverket 2006/2007. Detta av två skäl.

  1. Staten som ägare visade överhuvudtaget inget intresse för att utveckla flygplatsen vare sig med ökad turtäthet till Stockholm eller med nya destinationer.
  2. Staten var väldigt tydliga med att man inte fortsatt ville äga regionala flygplatser med några lönsamma undantag, exempelvis Arlanda.

Sedan övertagandet så har utbudet ökat kraftigt och fram till pandemin så var Kalmar Öland Airport den enda regionala flygplatsen som gick runt utan stora ägartillskott från ägaren, Kalmar kommun.

Nu äger vi flygplatsen tillsammans med regionen. Vi får naturligtvis grotta ner i den här utredningen och göra analyser. I grunden är jag dock försiktigt positiv.

Det kommer dock bli en resa. De nuvarande ägarna förfogar idag över både mark och byggnader kring flygplatsen och den frågan måste hanteras samtidigt som det inte får ta för lång tid.

Vi kan inte riskera en situation där utvecklingen stannar upp och det blir ett vakuum kring utvecklingen på grund av detta. Flygplatsen är oerhört viktig för både näringslivet och den offentliga sektorn i hela regionen.