Annie Lööf, Murre, soliditet & 4 procent

Jag måste erkänna att Annie Lööf är något av en favoritpolitiker för mig. Inte för att vi tycker lika i en del politiska frågor utan för att hon är så värderingsstyrd. Jag kommer sakna henne och hennes raka linje när det gäller frågan om alla människors lika värde.

Precis som för många andra nya partiledare startar Muharrem Demirok i en uppförsbacke. Media letar febrilt efter någon inom partiet som har något att kritisera och sedan slås det upp. Jag är helt övertygad om att det i landets alla 290 kommuner alltid finns någon partivän som har något mindre smickrande att säga om sina partikamrater. Detta oavsett parti.

Lägg därtill nidbilderna som målas upp från höger-håll för att den tilltänkte partiledaren har samma uppfattning som sin företrädare när det gäller samarbete med SD.

Den här typen av granskning och kritik får man bara ta sig igenom och sedan starta ett långt och enträget arbete med politik-utveckling och samling inom partiet. Det tar sin tid och det får man acceptera.

Kalmar kommun gör ett preliminärt resultat på 174 miljoner för år 2022. Då har vi ändå gjort extra avsättningar för att minska vår pensionsskuld ännu mer och tagit beslut om extra satsningar på både trygghet och föreningslivet.

Soliditeten är nu uppe i 33.8 procent. När vi började resan med kommunens ekonomi så var soliditeten negativ.

2023 ser värre ut. Vi har lagt en budget utan besparingar och kan göra det eftersom vi byggt upp en resultatutjämningsreserv på nästan 300 miljoner. En del av dessa medel kan nu användas. Precis så som det är tänkt. Det som framförallt orsakat stora djupa hål i kommunernas ekonomi är kostnaderna för pensionerna. Kommunernas kostnader för dessa avgörs av hur hög inflationen är. När den under 2022 närmade sig tio procent så ökade våra kostnader kraftigt. Förhoppningsvis går inflationen nu neråt och då får vi en mer normal kostnadsutveckling.

Att vi numera har en regering som är tydliga med att statsbidragens andel av BNP ska sjunka under mandatperioden underlättar naturligtvis inte heller läget. Den förra regeringen stöttade kommunerna och därmed välfärden när det var kris under pandemin.

Igår kom en opinionsmätning från IPSOS som redovisade att S nu ligger på 37 procent och är mer än dubbelt så stora som SD och M tillsammans. Samtidigt kom en undersökning som visade att endast 4 procent tyckte att regeringen gör ett bra jobb. FYRA PROCENT.

Tänk krigsrubrikerna om en S-regering hade fått samma betyg.

Nu ska jag snart göra ett gemensamt besök med de andra majoritets-kommunalråden på Mötesplatsen i Norrliden. Ikväll blir det ytterligare en kväll med gänget som är med i Södermörerevyn. Texter ska skrivas och sättas. Den 11 mars är det premiär i Bjursnäs bygdegård.