Läckeby, Natura 2000, kameraövervakning & nytt regeringsverk

Hann iväg och klippa håret på lunchen. Var välbehövligt och med min enkla hårbonad går det dessutom snabbt. Rekordet är tolv minuter, idag tog det 16.

En fråga som jag drivit hårt internt i mitt parti är slopad tillståndsplikt för kommuner när det gäller att sätta upp kameror. Idag kom beskedet från regeringen. Väldigt välkommet.

Jag tror väldigt mycket på kameror som ett sätt att minska kriminaliteten. Vi ser hur skadegörelsen på våra skolor minskat när vi satt upp kameror. Är övertygad om att det är avskräckande att begå brott om man riskerar att hamna på film. Därtill ökar ju också förutsättningarna att klara upp brott om mängden kameror ökar.

På dagens planutskott togs beslut om att starta byggnation av ny och fullstor konstgräsplan i Läckeby. Byggstart blir i oktober och den ska vara klar till december. Efterlängtat i hela norra kommundelen.

Vi tog också beslut om att göra en revidering av tidsplanen för den nya översiktsplanen. Detta för att ta höjd för ett nytt luftvärnsregemente i Kalmar. En översiktsplan ligger fast i väldigt många år och det vore korkat att inte ha med möjligheten för ett nytt regemente. Skulle det bli aktuellt så blir processen mycket enklare om det från början är med i Översiktsplanen.

Nu har Länsstyrelsen gjort ett omtag när det gäller Natura 2000 områden utmed Kalmar läns kuster. Mycket kan sägas om processen och det har det också gjorts men frågan kokar ner i principer och vägval.

Jag har för min del landat i att Natura 2000 områden som täcker i princip hela kusten är oförenligt med den livsmedelsstrategi som riksdag och regering antagit. Får jag fortsatt förtroende att leda Kalmar kommun så kommer det vara budskapet till Länsstyrelsen men framförallt till regeringen som måste ta ett samlat ansvar för helheten och inte bara fokusera på EUs fågeldirektiv.

Idag tas första spadtaget för Kalmars nya reningsverk. Det är jag väldigt glad för.

Processen startade för många år sedan då det också gjordes en del översiktliga bedömningar av kostnader. Sedan dess har det tillkommit väldigt mycket. Jag har vänt och vridit på alla delarna av denna stora investering och kan stå upp för det investeringsbeslut som ett näst intill enhälligt kommunfullmäktige tog.

Fördelarna är framförallt tre: 

  1. Med denna investering så minskar utsläppen av kväve och fosfor ut i Kalmarsund rejält. Det motsvarar cirka 50 procent av Kalmars åtagande när det handlar om minskade utsläpp. Resten klarar vi genom våtmarker, kvävefällor och mycket annat. Med denna investering så har vi möjlighet att bli den första kommunen som till fullo klarar sitt åtagande enligt Baltic Sea Action Plan. Vi kan tycka att andra runt Östersjön gör för lite men då behöver vi sopa rent framför egen dörr.
  2. Utbyggt Vatten och Avlopp är den viktigaste faktorn för landsbygdsutveckling. Med de krav på rening som idag finns och som kommer komma framåt så kommer en högre andel av landsbygden att behöva kommunalt avlopp annars kommer det bli svårare med bygglov framåt. På norra Öland blev det väldigt tydligt. Hela expansionen av Sandvik handlade i grunden om att man löste avloppsfrågan.
  3. Vi rullar inte kostnader och investeringar till nästa generation. Med denna investering och med den förnyelsetakt av ledningsnätet som nu finns i Kalmar så skickar vi inte vidare en dold bomb av kostnader till nästa generation. Idag är förnyelsetakten runt 90 år i Kalmar. Det är bäst i landet.

En reflektion av kvällarnas dörrknackning är att det är stor rörlighet i väljarkåren just nu. Moderaterna dräneras från två håll. Dels till SD och dels till S och C. Vi får ser slutresultatet om elva dagar men jag skulle inte vara förvånad om SD går om M i alla tre valen.