Nybloggat om tjafs men också det fina med politik

När en del sammanträden blir för tradiga och tjatiga så funderar i alla fall jag varför man håller på med det man gör. Det brukar som tur är inte inträffa särskilt ofta men en eller två gånger per år så får man dra en djup suck och bara härda ut.

Men. 

Motsatsen inträffar som tur är väldigt ofta. Jag har precis varit med och invigt Mötesplatsen i Norrliden. Att formulera en idé i en budgettext och sex månader senare få vara med om en invigning är en härlig känsla.

Samma känsla infann sig när jag i regnet tittade förbi Linnéuniversitetet idag. Där pågick ett mindre möte med de som nu är ansvariga för att bygga upp de juridiska utbildningarna på universitetet i Kalmar. Här är det lite längre leveranstid än sex månader men det är ändå ett konkret exempel på att det går att påverka utvecklingen och driva den framåt och trots allt är det bara 1.5 år sedan jag och rektor Peter Aronsson resonerade om detta på nyårsdagen 2021.

Eller som när kommunfullmäktige i måndags med stor majoritet tog beslut om att bygga ett nytt reningsverk och ersätta det gamla som började byggas på 60-talet.

När jag var ny som kommunalråd så tog jag initiativ till att starta Kalmarsundskommissionen. Syftet var att få till stånd ett brett samarbete mellan kommunen, lantbruket, forskning och experter och successivt få ett friskare Kalmarsund där fisken återvänder och med badbart vatten.

Sedan dess har det gjorts väldigt mycket för att minska näringsläckaget av kväve och fosfor. Efter ett antal år började det göras beräkningar på varje lands åtagande för att minska övergödningen med ett tydligt mål att nå det målet senast 2027.

I Kalmar bröt vi ned det målet till ”vår andel” och har sedan dess jobbat och nött med våtmarker, kvävefällor, samverkan med lantbruket, dagvatten med mera.

Målet är inom räckhåll men det går inte utan att Kalmar kommun sopar framför egen dörr. Det nuvarande reningsverket släpper ut på tok för mycket av både kväve och fosfor ut i vårt Kalmarsund. Det nya reningsverket kommer kraftigt minska utsläppen. För mig har det varit den stora drivkraften under hela resan mot ett nytt reningsverk. Utöver det kommer självklart ett antal andra väldigt positiva effekter i form av bättre arbetsmiljö och en energieffektiv anläggning med mera.

På arbetsutskottet idag tog vi också beslut om formerna för det ”generationskonto” som majoriteten föreslagit. Det går ut på att använda 1.1 miljard av vinsten från KIFAB försäljningen till att inrätta just ett generationskonto.

Kapitalet ska förvaltas av en upphandlad aktör och ska inte urholkas. Enligt det regelverk som nu föreslås får bara en mindre del av direktavkastningen användas för strategiska kommunala investeringar i hållbarhet i framtiden. Först ska dock kapitalet upp i två miljarder och i regelverket står det tydligt att det krävs två tredjedelars majoritet i fullmäktige för att använda medel till någon särskild investering.

Jag ska ge ett exempel. För 19 år sedan satte Region Kalmar(Landstinget) in omkring 1.5 miljard i Kalmar läns pensionsförvaltningsbolag. Idag är dessa medel uppe i fem miljarder.

För mig som började som kommunalråd med en soliditet på minus (nu 28 procent) så vore det fantastiskt om den nuvarande politiker-generationen kunde ta ansvar för huvuddelen av sina egna kostnader och inte rulla dem till nästa generation och att vi därtill kan skapa en rejäl buffert som gör att Kalmar kan stå starkt oavsett vilken kris som inträffar. Det finns ett fåtal kommuner runtom i landet som har dessa förutsättningar. Nu har Kalmar den chansen!

Snacka om att ge barn och barnbarn goda möjligheter, åtminstone ekonomiskt och utmaningarna kommer inte saknas. Tänk bara på kostnaderna för att klimat-anpassa en 1600-tals stad som Kalmar om det skulle behövas.

Så för alla er som ibland tycker politik bara är tjafs så vill jag säga. Det stämmer ibland men på det stora hela är det en fantastisk möjlighet att göra skillnad och dra ett strå till stacken för ett samhälle som är lite bättre varje dag.

Ha en trevlig tisdagskväll. Nu ska jag snart hämta dottern på jobbet.