Grönt ljus för anstalten, koranbränningar, försvarsutgifter och laddstolpar

Igår eftermiddag kunde jag äntligen ta kontakt med Kriminalvårdens generaldirektör och meddela ett besked från Mark- och miljödomstolen. Överklagandet av anstalten i Halltorp avslås som väntat eftersom de som klagat inte bedöms som sakägare.

Detta kan en lekman konstatera bara genom att läsa lite domar. Därför är det märkligt att det ska ta fem månader för en domstol att bara pröva om man är sakägare. Att det kan ta tid att hantera ett ärende som verkligen prövas är en annan sak.

Nu kan avslaget överklagas till Mark- och miljööverdomstolen där man i så fall begär prövningstillstånd. En mycket liten andel av de som överklagar får prövningstillstånd. Särskilt i frågan om man är sakägare eller ej.

Domstolens utslag är därför ett stort steg framåt för anstalten i Halltorp. En investering på över två miljarder och 400 nya jobb. Om någon vecka invigs en livsmedelsbutik i Halltorp som är en direkt följd av anstalten. Planläggningen för nya bostäder fortgår liksom dialogen om nya utbildningar för att klara kompetensförsörjningen.

Under de senaste veckorna har det varit många turer kring den högerextreme Rasmus Paludan och hans koranbränningar. Självklart är det polisen och domstolar som ska pröva tillstånd för att genomföra detta. Politiken ska inte in i prövningar av yttrandefrihetsgrundlagen. Politiken ska stifta lagar men inte pröva dem i tillämpning. Då är vi på ett sluttande plan.

Men.

Att bränna en koran eller för den delen en bibel är extremt respektlöst och kränkande. Det är en avskyvärd handling som bara har ett syfte och det är att provocera och skapa motsättningar mellan människor. Det är en handling som inte respekterar religionsfriheten, också den skyddad i grundlagen. 

Om det skulle komma en ansökan från Paludan att hålla en manifestation i Kalmar så ska naturligtvis polisen pröva den enligt konstens alla regler. Får han tillstånd så hoppas jag att vi genom god dialog kan uppnå det man lyckades med i Norrköping nyligen.

Där stod han ensam på ett torg under två timmar. Sjöng en hatisk sång och åkte sedan hem.  Uppmärksamheten uteblev och det blev en helt igenom pinsam tillställning.

Idag har Sverige och Finland lämnat in sina respektive ansökningar om medlemskap i Nato. Jag har tidigare skrivit om varför jag svängt och numera är positiv till ett Nato-medlemskap. Tröskel-effekten, det vill säga förlusterna, vid ett angrepp mot Sverige höjs avsevärt när vi får uppbackning av Nato. Det innebär sannolikt att risken för ett angrepp minskar avsevärt.

Medlemskapet i Nato innebär att Sverige kommer höja sina försvarsutgifter till 2 procent av BNP, från 66 miljarder till 108 miljarder (2022). Det kommer ta sin tid men inriktningen är tydlig och det är man också överens om mellan partierna i riksdagen.

Under kalla kriget la Sverige lite drygt 4 procent av BNP på försvaret. Det var priset för att vi skulle kunna vara alliansfria och samtidigt ha en mycket hög ”tröskeleffekt” för ett angrepp mot vårt land. Efter kalla kriget så rustades som bekant det militära försvaret ned och sedan några år tillbaka pågår nu en upprustning igen.

Jag tycker just pengarna/resurserna försvinner i diskussionen om Nato just nu. De som är emot ett medlemskap tycker jag bör redovisa hur mycket mer än två procent av BNP som man är beredd att lägga på försvaret för att få samma skydd som ett medlemskap innebär.

Ska vi upp till 4 procent som för några årtionden sen så handlar om det mer än 100 miljarder mer. Varje år. Det innebär att allt reformutrymme och mer därtill måste gå till försvaret de kommande åren. Ska de partier som är emot ha någon trovärdighet så borde man naturligtvis säga att vi sätter alliansfriheten så högt att vi är beredda att lägga krav på ökade resurser till välfärden och pensionärerna åt sidan och istället lägga dessa resurser på militären.

Det säger man naturligtvis inte. Man ska både ha kakan (Nato-motståndet) och äta upp den (Välfärd och pensioner). Det är knappast trovärdigt och ansvarsfullt.  

För några veckor sedan meddelade Kalmarhem att man gör en storsatsning på att få fram laddstolpar till samtliga lägenheter under en två-års period. Idag går Kalmar kommun ut och erbjuder privata företag att sätta upp laddstolpar runtom i kommunen. Upp emot 300 platser erbjuds och intresset verkar stort. Riktigt bra!