Pensionsskuld, markköp, mat & valupptakt

Rubriken ”Inlösen del av pensionsskuld” på arbetsutskottets dagordning kanske inte får så många att bli så väldigt nyfikna. Jag går dock loss!

Kort och gott så handlar det om pensioner som är intjänade före 1998. Det ligger som en skuld hos arbetsgivaren kommunen. Efter 1998 så görs pensionsinbetalningarna löpande så numera byggs inga berg av skulder som rullas till nästa generation vilket  var regel i kommunerna före 1998. 

I dagsläget har Kalmar kommun en gammal pensionsskuld på 1169 miljoner och ett åtagande som enligt beräkningarna sträcker sig till 2060. I beslutet som vi tog idag så löser vi in en pensionsskuld motsvarande 200 miljoner. Det innebär att vår årliga kostnad för dessa pensioner minskar med cirka 10 miljoner per år från 2025 till 2042. Förra gången vi gjorde motsvarande var 2019. Jag gör det gärna fler gånger!

Denna inlösen finansieras genom försäljningen av KIFAB där en del av ”vinsten” går till detta. Resten går till att minska låneskulden och avsättning till ett generationskonto som också ska skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Kalmar kommer med detta kapital kunna stå mycket starkare vid påfrestningar. 

Jag har sagt det förut och säger det igen. Generationsperspektivet är på tok för lite närvarande i politiken! 

Vi fick också en avrapportering av Miljöbokslutet som snart släpps. En glädjande del i detta är att 80 procent av kommunens fordon nu drivs på förnybart bränsle (räddningstjänsten och lite andra tyngre fordon återstår). Vi har också nått målet om minst 75 procent ekologisk eller närproducerad mat. 

På planutskottet togs många beslut men ett av de mer strategiska är två ordentliga markköp utmed väg 25 mellan Kalmar och Nybro. Totalt köper kommunen in cirka 80 hektar mark för att kunna erbjuda mark till nya och befintliga företag. Under de senaste åren har vi gjort flera markköp för att säkra framtida behov av mark för nya jobb. Det är helt avgörande om näringslivet ska kunna växa i vår kommun.  Just tillgången till mark kanske är den viktigaste frågan för att främja ett gott företagsklimat. 

Imorgon är det återigen dörrknackning med partiet men jag kommer inte vara med. Den kära hustrun fyller år så jag ska bjuda på middag och sjunga en trudilutt. 

På fredag är det dags för Akademisk högtid i Växjö under dagen. På fredagskvällen och hela lördagen är det sedan valupptakt med alla nya och gamla medlemmar i fullmäktigegruppen. Ska bli kul!