Nästa generation viktigare än nästa val!

Nu är jag tillbaka med min blogg igen efter en smärre renovering av sidan. Fick bland annat synpunkter på att texten var lite svår att läsa med den lite gråa bakgrunden som tidigare fanns. Nu hoppas jag det ska fungera bättre.

Här kommer en debattartikel från majoriteten som idag var införd i Barometern. Alla har ju inte en tidning så därför kommer den också här. Artikeln handlar om majoritetens förslag till inriktning när det gäller KIFAB-affären

Kalmar har just nu en väldigt positiv utveckling. Vi har en mandatperiod utan besparingar i välfärden. Något som torde vara unikt i kommun-Sverige. Vi har genomfört stora satsningar. Under 2021 avskaffades exempelvis delade turer inom äldreomsorgen. Stora insatser har gjorts för att öka tryggheten.

I SCB:s medborgarundersökning placerade Kalmarborna kommunen på första plats av 161 deltagande kommuner hur en kommun ska skötas. För ett halvår sedan korades Kalmar till Superkommun i den bredaste rankingen som görs av landets kommuner. Här mäts allt från klimatarbete och barnfattigdom till landsbygdsutveckling. Vi är glada över den utveckling som vi har men vi är inte nöjda. En kommun kan alltid bli lite bättre. Däri ligger vårt uppdrag som förtroendevalda.

Under veckan som gick så presenterades bokslutet för kommun. Överskottet blev lite drygt 386 miljoner, av detta är 200 miljoner en engångsintäkt. Engångsintäkten borträknad så är det ändå det starkaste resultatet någonsin. Då har vi ändå gjort stora satsningar för att motverka pandemin och dess effekter. Det har handlat om förstärkningar i den egna verksamheten men också riktat mot näringslivet och föreningslivet. Det starka resultatet för 2021 innebär att vi kunnat investera 601 miljoner utan att låna en krona. Kommunens låneskuld är idag lika hög som 2015, detta trots att vi under dessa år investerat 3.1 miljarder. Det är bra. För varje år som vi inte behöver låna så rullas inte en skuld till nästa generation.

Att leda och ta ansvar för en kommun innebär dock inte bara att ta ansvar för det enskilda året. Vi måste säkerställa att Kalmar också klarar utmaningarna framåt. Vi vet att vi behöver investera i ett nytt reningsverk, en ny simhall, nya skolor och vård- och omsorgsboenden. Det är bakgrunden till att vi under hösten 2020 gjorde en långsiktig analys över ekonomin i hela koncernen. Vi kom fram till att nya investeringar är nödvändiga för att Kalmar fortsatt ska utvecklas och att vi därför behövde hitta sätt att säkerställa att våra skulder inte blev för höga.

Beslutet blev därför att påbörja processen att sälja fastighetsbolaget KIFAB med eller utan Telemarken, Tallhagsskolan. KIFAB har tjänat Kalmar väl under många år. Nu är tiderna annorlunda. Det finns många fastighetsägare som både vill äga, utveckla och bygga för näringslivets behov. Vi hade också som ägare av KIFAB hamnat i en situation där vi hade fått väga KIFABs hyresgästers behov av investeringar mot andra behov inom koncernen.

Efter en lång försäljningsprocess har nu kommunstyrelsen fått ta del av affären och fått en presentation av den tilltänkta köparen SBB. Vi är glada över det stora intresset som varit bland fastighetsbolag och vi är också nöjda med det bud som vi fått. Budet är en spegling av Kalmars attraktionskraft.

Totalt sett så är budet på 2 673 miljoner. Exklusive Telemarken är budet 1 945 miljoner. Under hösten 2021 såldes fastigheterna som hyrdes av Trelleborg-koncernen till just Trelleborg. Tillsammans med extra utdelning från KIFAB blev det 200 miljoner ytterligare.

I majoriteten har vi vänt och vridit på fördelar och nackdelar med att låta Tallhagsskolan ingå i affären eller ej. Vi har landat i att inte sälja denna centralt och nyrenoverade skola utan istället behålla rådigheten över en stor och central fastighet. Vinsten som fastigheten ger blir en buffert för sämre tider.

Det innebär att vår intäkt blir lägre men det ger ändå Kalmar kommun en unik möjlighet att bygga kapital och säkra kommunens ekonomi till kommande generationer.

Vårt förslag är att dessa medel används till följande:

  1. 500 miljoner i lägre låneskuld.
  2. Lösen av pensionsskuld med 200 miljoner.
  3. 1 miljarder sätts in på ett särskilt ”generationskonto” som ska förvaltas långsiktigt. Det ska inte användas i löpande drift. Uttag får enbart göras på del av direktavkastningen och finansiera investeringar som framtida generationer kommer att ställas inför. Vi tänker bland annat på klimatinvesteringar. Målbilden är att delar av direktavkastningen inte får nyttjas före det att kapitalet överstiger två miljarder och det ska i så fall beslutas med två tredjedelars majoritet i fullmäktige. Att använda en engångsintäkt till löpande drift vore direkt oansvarigt.

Det finns många slitna klyschor om att lämna över en bättre värld till kommande generationer. För oss är det ingen klyscha. Vi menar allvar. Nästa generation ska helt enkelt ges bättre förutsättningar att möta framtida utmaningar än vad vi har haft. För oss är nästa generation viktigare än nästa val.

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd

Erik Ciardi (C)

Kommunalråd

Liselotte Ross (V)

Kommunalråd