Ljuset kommer från norr! Vi måste haka på.

Tillbringat två dagar i Luleå för möte med Trafikverkets styrelse. I samband med detta fick vi också väldigt mycket information kring alla de investeringar kopplade till klimatomställningen som är på gång i hela norra Sverige.

Vi pratar om 1 000 miljarder under en tio års period!!

EU-kommissionen pekar på norra Sverige och beskriver det som ”Green Valley”. Sverige är landet som ligger längst fram i omställningen. Investeringarna som sker i norr har alla naturligtvis hört talas om men det är först när man är på plats och möter människor som man förstår vidden av detta.

Låt mig ta exemplet LKAB. 

Bolaget är världens näst största producent av järnmalmspellets. 80 procent av EUs järnmalm kommer från LKAB. Omsättningen under förra året var ca 34 miljarder, man har idag ca 4 500 anställda i tolv länder.

Produktion av fossilfri järnmalm framåt kommer minska utsläppen motsvarande 2/3 av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Det motsvarar effekten av att parkera landets alla bilar. Gånger 3.

Man är på väg att forma en helt ny industri ur dagens gruva och det avfall som kommer därifrån. Man får fram mineraler som motsvarar hela den svenska förbrukningen av fosfor. 30 procent av EUs hela behov av de sällsynta jordartsmetallerna och hela Sveriges behov av gips till byggindustrin.

Bara LKAB kommer investera 10-20 miljarder om året i 15-20 år. I det ingår massiva investeringar i förnybar el och vätgas. Bara dessa investeringar ger 3 000 jobb om året.

LKAB är bara ett bolag som nu gasar i norr. Lägg därtill Northvolt i Skellefteå som etablerar en batterifabrik på motsvarande 71 fotbollsplaner med 3 000 anställda, plus kringtjänster. Investeringen i en första etapp är 40 miljarder.

Lägg därtill H2 Green Steel i Boden och mycket mer.

En av nycklarna i alla dessa etableringar som nu sker i norr är förutom råvaran också tillgången till grön el. Det är ett skall-krav för bolag som etablerar sig och investerar runtom i Sverige.

Ska södra Sverige kunna vara med i matchen så måste vi snabbt trycka på knappen för storskalig havsbaserad vindkraft.

Ett ljus i tunneln kom från regeringen i veckan då man gav Svenska Kraftnät i uppdrag att växla upp ordentligt när det gäller arbetet med just havsbaserad vindkraft. I vårt närområde finns ett antal ansökningar som tillsammans skulle klara behovet av el både på kort och lång sikt, med råge.

Utvecklingen av storskaliga batterier pågår parallellt samtidigt som det pågår utveckling av vätgas med syfte att lagra just energi.

Det är oerhört spännande allting och vi måste vara med på resan i södra Sverige. Vi måste jobba strategiskt och systematiskt. Om det arbetet hoppas jag kunna återkomma.