Hela Kalmar ska leva!

Nu fortsätter vi släppa nyheter om innehållet i majoritetens förslag till budget. Idag var det dags för avsnittet som handlar om att hela Kalmar ska leva.

En viktig punkt i budgeten för 2022 är att det byggs bostäder även utanför de centrala delarna av kommunen. Ett försök görs bland annat med dubbel markupplåtelse.

 

Det innebär att vi ska pröva en modell som innebär att om man får markupplåtelse på en attraktiv fastighet i centrala Kalmar så bör också bygga i en av kommunens mindre tätorter.

 

Kalmarhem får också i uppdrag att bygga bostäder i Rockneby, och i samband med arbetet med en ny kriminalvårdsanstalt söder om Kalmar ges ett uppdrag att planera för 100 nya bostäder med olika upplåtelseformer i och runt Halltorp.

 

Rörande bostäder har majoriteten också sedan tidigare gett beskedet om att i den framtida översiktsplan ska byggandet i de mindre tätorterna och på landsbygden, jämfört med samrådsversionen, öka – på bekostnad av det fortsatta byggandet i centrala Kalmar.

 

I 2022 års budget finns ytterligare två miljoner till den populära bygdepengen, som under tidigare år bidragit till många föreningsinsatser som skapar trivsel, attraktivitet och sammanhållning i de mindre tätorterna och på landsbygden.

 

Hittills har 27 föreningar fått bygdepeng till aktiviteter och projekt i 22 områden i kommunen.

 

Till vägnätet på landsbygden, enskilda och kommunala vägar, anslås tre miljoner kronor, och särskilt till belysning på landsbygden anslås 750 000 kronor.

 

Kalmar kommuns satsning, totalt 60 miljoner kronor, på utbyggnad av fiber har hittills resulterat i att 2 380 hushåll anslutits. Hushåll som annars inte haft fiber idag. Utbyggnaden beräknas fortsätta under 2022. Den här satsningen bidrog starkt till att Kalmar kommun förra året för andra gången blev Årets landsbygdskommun. Ingen annan kommun har hittills fått den utmärkelsen två gånger. Kommunen ska genomföra en informationskampanj beträffande fiber till de hushåll som fortfarande inte är anslutna.