En rejäl satsning på ökad trygghet i Kalmar

I budgeten för 2021 gjorde Kalmar kommun den hittills största satsningen på ökad trygghet i kommunen. Totalt 8 miljoner satsades på att bygga upp Trygghets- och Larmcentralen (TLC). I dessa medel ingick också anställning av ordningsvakter och förebyggande arbete i form av aktivitetsledare. Totalt finns nu nio ordningsvakter, vid årsskiftet kommer de att vara tolv och vara i tjänst dygnet runt.

 

Under 2021 tecknades också IOP-avtal med både IFK Kalmar, Kalmar FF och Kvinnojouren. Under sommaren gjordes en extra satsning på en halv miljon på lovaktiviteter i samverkan med Fryshuset och Kalmar Stadsmission.

 

Kalmar kommun anslöt sig också till modellen ”Kommun fri från våld” samt till programmet ”Mentors in Violence Prevention” (MPV), riktat mot både grundskolor och gymnasiet.

 

I den budget som nu presenteras för 2022 görs ytterligare en stor satsning på Trygghetsområdet men nu med fokus på det förebyggande arbetet. 10 miljoner avsätts för ändamålet, tillsammans med de tidigare satsningarna så innebär detta en utökad budgetram på nära 20 miljoner under bara två år.

I budgeten för 2022 finns ytterligare 14 satsningar med:

 

  • Under 2022 ska Kalmar kommun öppna tre mötesplatser, i Oxhagen, Berga och Norrliden. Kommunen ska finnas på plats och vara närvarande i dessa stadsdelar. Medel avsätts för att anställa aktivitetsledare. Idéburen sektor kommer att bjudas in till samarbete för att om möjligt förstärka kommunens insatser.

 

  • En aktivitetsarena kommer att byggas i Oxhagen och stå klar under 2022.

 

  • Ett uppdrag ges om att förstärka samverkan inom kommunen med fokus på förebyggande arbete.

 

 I de medel på tio miljoner som anslås i budgeten ingår också satsningar på IFO, ett mobilt fritidsteam och skolhälsovård.

 

  • Kalmar kommun ska arbeta för att säkerställa att vårdnadshavare kontaktas inom 24 timmar om barn eller ungdomar misstänks för brott.

 

Vi kommer också permanenta föräldrastödsutbildningar och gratis lovaktiviteter.

 

  • Under 2021 skapades nätverket ”Kalmar fritt från våld”. Det består av företrädare från myndigheter och idéburen sektor. Det är en gemensam plattform för mäns våld mot kvinnor. Under 2022 kommer arbetet utvecklas än mer.

 

  • Kommunen kommer bjuda in övriga berörda myndigheter för samverkan, i enlighet med den så kallade Södertälje-modellen.

 

  • Tillsammans med polisen kommer Kalmar kommun göra allt för att förhindra etablering av kriminella gäng.

 

I budgeten satsar vi investeringsmedel på tio miljoner för ökad trygghet i form av belysning. I Oxhagen handlar det bland annat om stråket mellan Oxhagen och Skälby.

 

  • På samtliga högstadieskolor kommer utvald personal att gå en utbildning till ANDTS-coacher.

 

  • Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige ska Kalmar kommun genomföra en Trygghetsundersökning riktat mot företagare i kommunen. Ett särskilt samarbetsavtal kring trygghet ska tas fram för näringen i Kalmar City.

 

  • Uppdrag ges att starta avhopparverksamhet för att stödja personer som vill lämna en kriminell livsstil.

 

Genom en utökad budgetram för år 2021 satsas en halv miljon kronor på att köpa in kameror.