Går ej att både äta kakan och ha den kvar!

Nu är budgetarbetet uppstartat i majoriteten. Återstår en del underlag när det gäller prognoser över skatteintäkter och statsbidrag men själva processen kring struktur och ambitioner börjar nu mejslas fram.

På måndag gruppmöte kring detta och sedan kommunfullmäktige. Förhoppningsvis det sista digitala mötet!

Vi ska aldrig vänja oss vid eller acceptera skjutningar eller kriminalitet i Kalmar. Jag kan lova att vi som kommun ska göra allt vi kan för att tillsammans med andra myndigheter kraftsamla mot detta.

Kommunen har en oerhört viktig roll i det förebyggande arbetet. Det handlar om allt från skolan till föreningslivet och individ och familjeomsorg. Självklart också om närvaro runtom i kommunens olika delar. Vi gjorde i årets budget den största satsningen någonsin på trygghet och har byggt upp mycket bra verksamhet under året. Dessa satsningar kommer fortsätta och förstärkas i den budget som vi nu arbetar med.

För oss är tryggheten och välfärden prio 1. Därför kommer vi inte att föreslå någon skattesänkning när skattesatsen tas upp för beslut i arbetsutskottet på tisdag. Därtill har vi väldigt stora investeringar framför oss de närmaste åren. Det går inte att båda ha kakan och äta den. Alt i livet är en prioritering! Vi väljer välfärd och trygghet.

Även delårsbokslutet kommer upp på arbetsutskottet på tisdag. Uppföljningen tyder på att vi även i år kommer göra ett mycket starkt resultat i förhållande till den budget vi lade mitt i pandemin förra året. Sedan dess har skatteintäkterna och statsbidragen skruvats upp rejält. Det är bra med överskott i en kommun. Genom detta bygger vi i Kalmar upp en rejäl krockkudde för kommande år då vi ska finansiera stora investeringar. Vi vet också att konjunkturerna går upp och ner. Just nu är det upp men prognoserna framåt tyder på en avmattning.

Under helgen kör vi de sista fem föreställningarna med Södermörerevyn. Har varit fantastiska helger och ett väldigt fint gensvar från vår publik. Samtliga föreställningar är slutsålda i helgen. Kan man få bättre respons!