Jag höll på att trilla av stolen

Under tisdagsförmiddagen så hade vi första mötet med kommunstyrelsen efter sommaren. Det var väldigt många ärenden, av större och mindre karaktär.

Ett av ärendena var anställning av vikarierande socialchef efter Cecilia Frid som efter många år på posten kommer arbeta med nära vård på Kommunförbundet Kalmar län.

Eftersom det är ett vikariat så har en intern annons lagts ut inom kommunen. I fredags var det anställningsintervju med Camilla Freedeke som idag är verksamhetschef på socialförvaltningen. I denna intervju deltog kommunstyrelsens presidium med mig, Hanne Lindqvist (M) och Liselotte Ross (V). Från socialnämnden deltog ordförande Roger Holmberg och vice ordförande Lisa Jalmander (M).  Därutöver deltog kommundirektören Annette Andersson och företrädare för de fackliga organisationerna.

Efter genomförd intervju enades vi, utan några som helst bekymmer, att enhälligt föreslå kommunstyrelsen att anställa Camilla Freedeke. 

Jag höll därför på att trilla av stolen när den så kallade ”Kalmar-alliansen” med Lotta Wahlmino (L), Hanne Lindqvist (M) och Christopher Dywik (KD) meddelade att man ej skulle delta i beslutet.

Jag frågade av vilken anledning eftersom de själva deltagit i rekryteringsprocessen, helt enligt den praxis som alltid gällt.

Det utbröt allmän förvirring och Christopher Dywik begärde då ordet och sa följande:

”Ni tillsätter era så tar vi våra när vi tar över”.

Detta citat är något helt unikt i Kalmars moderna historia men det är också unikt i övriga kommun-Sverige.

Idag finns bara en funktion på tjänste-person-sidan som är politiskt tillsatt och det är stadsdirektören i Stockholms stad. Där har partierna enats om att den styrande majoriteten tillsätter stadsdirektör på politiska meriter. Förlorar den styrande majoriteten makten så går också stadsdirektören med en rejäl fallskärm.

För mig är det helt främmande. Vi ska ha en tydlig och skarp rågång mellan den politiska organisationen och tjänstemanna-organisationen. Chefer och medarbetare i Kalmar kommun ska arbeta opartiskt och objektivt oavsett vilken politisk majoritet som kommunen har. Politiken styr genom budget, uppdrag och uppföljningar.

Att man ens ska behöva skriva att förvaltningschefer och VD-funktioner i kommunala bolag inte ska tillsättas på politiska meriter är helt sanslöst. Blotta misstanken om att chefer tillsätts på politiska meriter vid ett majoritetsskifte tror jag kommer innebära att väldigt många dugliga tjänstepersoner kommer dra sig för att söka tjänster i Kalmar kommun. Och hur långt ner i organisationen ska detta gå? Om förvaltningschefen tillsätts på politiska meriter så finns det naturligtvis risk för att det också gäller andra funktioner. Ska vi reservera medel inför varje val för fallskärmar ifall det skulle ske ett majoritetsskifte?

Att det har resonerats om detta och denna inriktning på gruppmötet är ju tydligt. Annars hade ju knappast dessa partiföreträdare begärt ordet direkt och meddelat att de ej deltog i beslutet. Efter en ganska upprörd diskussion ändrade sig dock Lindqvist och Wahlmino och meddelade att man stod bakom beslutet. Det gjorde dock inte Dywik. 

Jag är oerhört angelägen om att Kalmar kommun fortsatt ska vara en attraktiv kommun att arbeta i. Vi behöver locka de bästa medarbetarna och cheferna. Denna diskussion underlättar inte det arbetet.

Ett annat ärende som var uppe för hantering på kommunstyrelsen var en motion från den uteslutne Sverigedemokraten Thoralf Alfsson som föreslog att Kalmar bara ska ha en valkrets istället för två. Har man en valkrets så innebär det att spärren på 3 procent försvinner. Jag tycker det är rimligt att ha en spärr till kommunfullmäktige i en större kommun som Kalmar. Precis som vi har en spärr till regionen och till riksdagen. Denna inställning har kritiserats hårt av Thoralf Alfsson som nu startat ett eget parti. Han har bland annat skrivit att detta är demokratins skampåle.

Det lät dock helt annorlunda från samma Thoralf Alfsson när frågan var uppe för fyra år sedan och han var gruppledare för SD. Då argumenterade han och röstade för just en 3-procent spärr.

Egenintresset ljuger inte när det handlar om Alfsson.