Halltorp, LNU, överskott & 71 000

Vilket trevligt möte vi hade i Halltorp tillsammans med Kriminalvården. Jag har verkligen längtat till dessa större möten där man kan föra dialog om en aktuell fråga.

Just att mötas öga mot öga och se varandra har jag saknat väldigt mycket. Det ger så oerhört mycket tillbaka. I samband med mötet gavs tre besked.

  1. Kommunen är överens med Regionen/KLT om att bussarna ska trafikera Halltorp framåt. Starten för detta diskuteras med KLT.
  2. På planutskottet i september läggs ett förslag om att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att planlägga för 100 bostäder i Halltorps samhälle.
  3. Vi har en pågående dialog med intressenter om att etablera en obemannad livsmedelsbutik. Till att börja med.

Därtill kommer ett extra ärende upp på Planutskottet imorgon tisdag och det är köp av fastigheten Prästlyckevägen 7 i Halltorp för 3.5 miljon. Industrifastigheten kommer fortsätta vara industrifastighet med de hyresgäster som finns men området är totalt 58 000 kvadratmeter mitt inne i Halltorp. Det är ett så kallat strategiskt markköp.

Jag tror det var väldigt bra att Kriminalvården och kommunen arrangerade ett möte tillsammans. På det sättet kunde vi svara på de flesta av frågorna.

Jag vet att många frågar om storleken på denna investering och det jag hittills fått fram är att det bör handla om 2-2.5 miljard för anstalten. Därtill kommer byggnationen av nytt häkte inne i Kalmar vilket innebär en total statlig investering på cirka 3 miljarder i vår kommun. Investeringen överstiger därmed Linnéuniversitetet.

I fredags så var det dags att inviga Linnéuniversitetet. Äntligen.

Mitt tal kan ni se www.lnu.se

Där kan ni också läsa om den satsning på juridik som LNU och kommunen gemensamt kommer göra. På detta sätt får Linnéuniversitetet i Kalmar ytterligare ett starkt ben att stå på.

Just inriktningen mot juridik har växt fram hos mig de senaste åren. Vi ser överallt hur behovet av jurister ökar. Inte minst EUs lagstiftning ökar behovet i så såväl näringslivet som i offentligt sektor.

Jag har också en förhoppning om att detta ska göra vår del av landet än mer attraktivt för både staten och privata företag när det gäller nyetableringar. Att vi hade utbildningar på LNU och ett särskilt fokus på E-hälsa var exempelvis det som fick det att tippa över när det gäller omlokaliseringen av E-Hälsomyndigheten som idag har över 300 medarbetare i Kalmar.

Väldigt få etableringar sker av en slump, man måste jobba målmedvetet och strategiskt under lång tid. Etableringen av en bred juridisk utbildning i Kalmar sänker ytterligare tröskeln för just nya etableringar.

I juni bjöd jag in rektor Peter Aronsson till en digital träff med arbetsutskottet där vi presenterade denna satsning inför invigningen. Det blev ett väldigt starkt stöd. I oktober hanteras ärendet i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Nej, det var väl inte den bästa fotbollshelgen i historien. Desto bättre gick det på SM i fäktning som arrangerades i Kalmar och där hemmaklubben stod för två brons. Grattis!

Imorgon kommer månadsrapporten för juni månad upp i arbetsutskottet. Den visar på ett totalt överskott på 164.8 miljoner. Det är bra. Ordning och reda i ekonomin är grunden för all verksamhet. Varje krona i överskott innebär att lånebehovet för investeringar minskar i motsvarande grad!

I förra veckan passerade Kalmar 71 000 invånare. Ska bli spännande att se vad som händer under resten av hösten.