Sydöstra Sveriges främsta badanläggning

I budgeten 2017 beslutade kommunfullmäktige att ställa två alternativ mot varandra när Kalmar nu ska få en ny simhall.

Det ena alternativet var att äga och driva den själv och det andra alternativet var att låta någon annan äga och driva anläggningen. Under året därpå genomfördes en medborgardialog kring placeringen av den nya simhallen som landade i Snurrom. Därpå följde ett detaljplanearbete som kunde slutföras för något år sedan.

Under resans gång har det arbetats fram en kravbild på vad den nya anläggningen ska innehålla oavsett om den ägs av kommunen eller någon annan. Det är en 50 meters bassäng, vattenrutschkanor, gym, skolans och föreningarnas behov liksom allmänhetens behov. Därtill har regionen kommit med i arbetet och står för bassänger utifrån sina behov.

Under våren har en upphandling gjorts utifrån dessa krav och mycket annat.

För några veckor utsåg Planutskottet Kunskapsporten till den aktör som vunnit upphandlingen i det fall kommunen valde att hyra istället för att äga. Kunskapsporten har bred erfarenhet av att driva badanläggningar runtom i Sverige.

Efter detta så har partigrupperna fått ut allt material och kunnat ställa de olika alternativen mot varandra. En del grupper har också haft medverkan från de tjänstepersoner som arbetat med frågan och från Kunskapsporten.

S har haft två gruppmöten i frågan och har landat i att det bästa för Kalmar är att denna gång inte bygga, äga och driva själva.

För mig har det inte varit någon självklarhet. Jag har verkligen ställt de olika alternativen mot varandra. Pragmatism och mest pang för pengarna har varit vägledande. På högerkanten har det ju drivits på för ett hyresalternativ oavsett prislapp..

Här är några skäl till att vi inom S landat i att det är bäst att hyra:

  • Den kommunala anläggningen inklusive regionens behov är på 11 500 kvadratmeter. Kunskapsporten kommer bygga en anläggning som är 15 000 kvadratmeter. Den innehåller restaurang, spa, vattenutställningar, mer publik-kapacitet med mera. De har helt enkelt lagt till mervärden utöver det som en kommun kan bygga och driva. Dessa mervärden innebär att Kalmar kommer få Sydöstra Sveriges mest attraktiva anläggning. En anläggning som kommer dra besöksnäring till Kalmar.
  • I början blir det billigare att hyra än att äga. På slutet är det tvärtom. Över hela avtalstiden på 35 år kommer det bli 90 miljoner dyrare. För att inte jämföra äpplen och päron så har kommunen också räknat på ett alternativ där kommunen bygger lika stort som entreprenören, då blir det kommunala ägandet dyrare.
  • Kommunkoncernen står inför omfattande investeringar de kommande åren. Bland annat nytt reningsverk, infrastruktur, skolor och förskolor. Genom att hyra så håller vi igen på vår skuldsättning som ändå kommer att öka.
  • Vi vet aldrig vilka anbud som vi kommer att få i ett läge där vi bygger själva. Byggnation av simhallar är dessutom extremt komplicerat. Vi minimerar kommunens risker genom att låta en erfaren aktör ta dessa.

Nu ska ärendet till kommunstyrelsen på torsdag och sedan är det slutligen beslut i kommunfullmäktige om ett par veckor.