Sommarlovskort, Värdecheck och företagsklimat

Idag har det varit digitalt kommunfullmäktige. Många av besluten är naturligtvis kända men mötet var inte mindre viktigt för det.

På dagens möte behandlades bland annat Årsredovisningen för 2020. Mycket fokus på pandemin under detta år men också en hel del ljusglimtar.

Av ljusglimtarna finns bland annat beskedet om ny anstalt och häkte, Nordic Nests stora utbyggnad, att vi blev Årets Miljöbästa kommun och Årets Landsbygdskommun. Detta för att nämna bara några exempel. Vi har haft ett gott samarbete mellan partierna och internt i kommunkoncernen under pandemin. Det är ett styrkebesked för vår kommun.

Självklart kunde jag inte heller låta bli att nämna det resultat från SKR som kom i fredags rörande företagsklimatet. I den undersökningen är vi på andra plats i gruppen kommuner som har mer än 40 000 invånare. Totalt är vi på en tolfte plats.

Jag har lovat min familj att ej sjunga offentligt men fick god lust att klämma i med Gullan Bornemark slagdänga ”Sudda, sudda, sudda bort din sura min” när M-ledaren Lindqvist skulle kommentera årsredovisningen.

Bland besluten på dagens kommunfullmäktige fanns också Sommarlovskort till alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Det blev också beslut om ytterligare en Värdecheck på 500 kronor till alla medarbetare. Detta som ett Tack för ett gott arbete men också ett stöd till restaurangnäringen som har det extra tufft nu.

Ett markköp gjordes också av motsvarande 380 000 kvadratmeter mark norr om Snurrom, utmed E22. Det möjliggör ytterligare expansion av verksamhetsområden för näringslivet men är också mark för friluftslivet. Köpeskillingen blev nästan 17 miljoner.

Jag är väldigt glad över att Kalmar län ligger i topp när det gäller vaccineringen men jag är genuint oroad över den mycket höga smittspridning som vi har just nu. Låt oss hålla i ett tag till nu. Alldeles för många människor kämpar på våra sjukhus!