Multiarena, frukt, 500 kronor, LNU & Thoralf

Norrliden var en av de första platserna där Kalmar kommun för cirka tio år sedan etablerade Multiarenor. Nu finns väldigt många runtom i kommunen, framförallt runt högstadieskolorna. De är väldigt uppskattade och nyttjas nästa dygnet runt. På grund av det höga nyttjandet så har mattorna (underlaget) blivit väldigt slitet vilket påtalats ett bra tag. Mot den bakgrunden har Serviceförvaltningen nu beställt en ny matta till Norrliden, den byts under maj månad. Detta kan ses som en trivial sak för många men för de ungdomar som använder Multiarenan så är detta Prio 1.

Jag ser att Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder nu äntligen fått plantera den första fruktlunden. Han ska ha all cred för detta förslag som nu blir verklighet.

Den här veckan är 70 610 invånare i Kalmar, en ökning med 225 sedan årsskiftet.

På måndag tar kommunfullmäktige beslut om ytterligare en Värdecheck på 500 kronor till alla ca 7 000 medarbetare i Kalmar kommun. Den kan under maj och juni användas på restauranger i kommunen. Två flugor i en smäll. Stort Tack till medarbetare som gör ett fantastiskt jobb och samtidigt ett stöd till restauranger som nu har det väldigt tufft.

Igår tog Planutskottet beslut om en ny prioriteringslista för detaljplaner som innehåller cirka 3 000 bostäder i hela kommunen. Vad det exakt slutligen blir vet man inte förrän detaljplanerna är klara men lägger man till de detaljplaner som redan är antagna så kan vi konstatera att vår planberedskap är oerhört god. Dessa detaljplaner kommer vi att kunna leva på i många år framåt. De täcker nästan hela behovet fram till 2035. Min bedömning är att vi nästa mandatperiod kommer att fokusera på infrastruktur.

Jag blir mörkrädd över att läsa om de övergrepp som det nu är rättegång om vid Kalmar Tingsrätt.

Jag blir också mörkrädd över de övergrepp och mord som skett mot kvinnor den senaste tiden. Jag tror samhället måste agera väldigt tydligt. Mäns våld mot kvinnor ska det vara nolltolerans mot!

Linnéuniversitetet är det landets sjätte mest populära universitet. Totalt har 72 000 personer sökt en utbildning vid LNU, en ökning med 3 000. Extra roligt är det stora intresset att bli sjuksköterska.

Noterar till sist att uteslutne Sverigedemokraten Thoralf Alfsson på fullt allvar hävdar att jag styr Barometerns redaktion. För några månader sedan menade han dessutom att jag via justitieminister Morgan Johansson förmått Facebook att strypa hans flöde. Nu väntar jag bara på anklagelsen om att jag skulle styra tidvattnet, vädret och solens upp- och nedgång.