Avgiftsfri uteservering, Påryd, Oxhagen & Magnus Krusell

Efter ett tre minuter långt sammanträde med kommunstyrelsen, extramöte pga beredningstvånget i kommunallagen, så förlängs nu de pandemiåtgärder riktat mot näringslivet som kommunen tog i december.

Det handlar om:

Fortsatt avgiftsfri parkering i tre timmar inom det gula systemet.

Avgiften för uteserveringar slopas under hela 2021. 

Avgifter för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen reduceras med ytterligare 25 procent. Vilket innebär slopad taxa med 75 procent under 2021. På motsvarande sätts hanteras avgifter för tillsyn av tobak folköl. 

Även taxan för brandtillsyn inom hotell och restaurang sätts ned med 75 procent. Det är ett nytt tillägg. 

Kommunstyrelsen tog också beslut om ett tilläggsavtal till exploateringsavtalet  för Kvarteret Bergkristallen i Oxhagen vilket innebär att Kalmarhem inte kommer nyttja den byggrätt som finns i detaljplanen för samma område. Det har varit mycket liv om detta.

Mitt fokus är utveckling och satsningar i Oxhagen. Det möjliggörs nu genom de beslut och uppdrag som är på väg fram! Kalmarhems omdiskuterade byggrätt riskerade att stå i vägen för allt detta och mycket annat positivt som händer i vår kommun.

Imorgon ska jag och Ingemar Einarsson vara med och inviga den nya ICA butiken i Påryd och det nya biblioteket. Äntligen! Detta har arbetats med i många år. Nu är det dags. Vilket lyft för Påryd!

Intresset för att engagera sig inom mitt parti ökar vilket är väldigt roligt. Inte minst omsvängningen bland moderater och kristdemokrater i synen på samarbete med SD har gjort att man många nu tar klivet och vill engagera sig. Min bedömning är att det kommer bli ännu fler framåt. Grundläggande värderingar bli allt viktigare i ett alltmer rått samtalsklimat.

Vi presenterade nyligen ytterligare en möjlighet att föra dialog med Kalmarborna. Detta genom en ny kanal på nätet som vi kallar ”Kalmar Framåt Live”. Där kommer den välkände journalisten och mu också S medlemmen Magnus Krusell att hålla i samtal om aktuella frågor. Ska bli väldigt spännande!