Headlines, Nyblom, Flytta hit och statlig indelning

Precis avslutat ytterligare ett digitalt företagsbesök, denna gång på Headlines med nio anställda. Ett av Kvarnholmens duktiga frisörföretag.

Klok och balanserad artikel från Mats Nyblom i dagens Barometern.

”Jag uppmanar alla politiker i Kalmar att använda en bättre ton i debatten.” (barometern.se)

Regionen och länets kommuner har gått ihop och skapat en hemsida där de som är intresserade av att flytta till vår del av landet på ett enkelt sätt kan klicka sig fram till både jobb och bostäder. Det är en uppföljare till Kalmarsundsregionen.com som hittills drivits av de södra kommunerna i Kalmar län. Jag är övertygad om att fler människor de närmaste åren kommer att söka den livskvalité som vi kan erbjuda här.

Här är länken:

Startsida | Flyttahit.nu

I veckan överlämnade Barbro Holmberg sin utredning om det civila försvarets återuppbyggnad. Många välkomna och bra förslag som jag hoppas landar i konkret verkstad de kommande åren.

Hon föreslog också en indelning av landet i sex olika civilområden. Utredningen har utgått från uppdelningen som redan idag finns kring sjukvårdsregionerna. Kalmar län bildar därför en gemensam region ihop med Östergötland och Jönköping. Även Försvarsmakten och andra delar av den statliga myndighetsvärlden väntas följa efter denna indelning för att få en hygglig enhetlig statlig regional organisation. Här börjar mina varningsklockor ringa.

När vi för några år sedan diskuterade större regioner så byggde hela diskussionen på ”flerkärnighet” vilket innebar att funktioner och uppdrag skulle spridas i den nya regionen. Detta för att få utveckling och tillväxt överallt, inte bara i någon enstaka residensstad. Denna princip var också avgörande för att överhuvudtaget få till en regionbildning i Skåne och Västra Götaland en gång i tiden.

Nu verkar nya regioner vara avlägsna men det är helt avgörande att regeringen tar ansvar för att fullfölja denna princip även när det gäller den statliga organisationen ute i landet!

Att det över tid blir en koncentration av statliga uppdrag och jobb till sex platser i landet ligger i farans riktning om inte regeringen är övertydlig och ser till att uppnå just flerkärnighet i varje region. Det skulle dessutom minska sårbarheten rejält. Hur smart är det att samla alla nyckelfunktioner på en och samma plats?

Här finns också en riktigt bra chans att sprida utveckling och tillväxt på fler platser än några få. Det skapar helt enkelt förutsättningar att förstora arbetsmarknadsregioner genom att sprida ut ett antal funktioner inom en större statlig region. Det är en chans som inte får missas!