Vaccin, bokslut, soliditet, prognoser & Ung Företagsamhet

De digitala mötena avlöser varandra. Jag saknar verkligen möten med människor. Dialog, kroppsspråk, ögonkontakt. Allt det som leder ett möte framåt. Tyvärr lär vi få hålla i detta ett bra tag till. Skulle vara förvånad om det inte blir fram till sommaren.

Får många frågor om vaccinet. I Kalmar har vi byggt upp en organisation för detta. Vi har erbjudit oss att ställa upp med större kommunala lokaler när massvaccineringen väl kommer igång. Vaccinet är en oerhört stark signal om hopp just nu. Därför är det viktigt att vi gör allt vi kan för att det ska gå så snabbt som möjligt när väl större volymer kommer. Hittills har Kalmar kommun använt allt vaccin som vi fått.

Igår presenterades det preliminära bokslutet för Kalmar kommun. Det visar på ett överskott på 120.7 miljoner. Det är en bra bit över budget och förklaras till stor del av de extra statsbidrag som gått till kommunerna detta märkliga år. Pandemin och de sjunkande skatteintäkterna har ”kostat” Kalmar 83 miljoner hittills. Samtidigt har vi under 2020 fått 130 miljoner i ökade generella statsbidrag. Så såg det inte ut för några månader sedan. Då var minskningen av skatteintäkterna betydligt större. En annan bidragande orsak till överskottet är att vi under 2020 fick fler invånare än vad vi budgeterat för.

Ett högt resultat tillsammans med avskrivningar utgör basen för att finansiera kommunens investeringar. Under 2020 investerade vi för 524 miljoner. Självfinansieringsgraden på våra investeringar var under året 95 procent.

Till detta så har det gjorts ett ordentligt arbete under året med att ”utrangera” gamla anläggningstillgångar som legat och belastat resultaträkningen. Totalt har detta kostat 170 miljoner i resultatet men det innebär också att driftsbudgeten för de kommande åren förstärks med cirka 25 miljoner per år. Jag är väldigt glad över att vi gjort detta och inte lämpat över dessa kostnader på framtida generationer.

Vi har jobbat stenhårt med ekonomin under de senaste åren samtidigt som vi gjort stora satsningar på välfärden. Har man kontroll/ordning och reda i ekonomin så är det möjligt. När jag tillträdde hade kommunen en negativ soliditet inklusive pensionsskulden på -3 procent. Nu är den uppe på 22.4 procent.

Min bedömning är att vi behöver komma upp ännu högre i soliditet för att klara de utmaningar vi har framför oss. Vi har stora investeringar i simhall, reningsverk, skolor, vård och omsorgsboenden och infrastruktur. Lägg därtill klimatförändringar som kommer ställa krav på kommunerna.

Perioden 2020-2030 är en period då många av dessa investeringar ska genomföras och då måste man ständigt arbeta med ekonomin. Jag vägrar genomföra investeringar som får betalas av generationen som kommer efter oss. De kommer ha sina utmaningar!

planutskottet igår fick vi en första prognos över bostadsbyggandet 2021. Det går ner i förhållande till topp året 2020 vilket är ganska naturligt.

Så här ser fördelningen ut i prognosen:

172 villor/småhus

549 hyresrätter/bostadsrätter

93 specialbostäder i form av vård- och omsorg eller LSS. 

Jag gläder mig också åt att det blev ett rekord år för Ung Företagsamhet under 2020. Totalt hade 860 elever i Kalmar län ett UF-företag under året, 394 av dem fanns i Kalmar kommun.