Utsläppsrätter, USA & äldreomsorg

EUs handel med utsläppsrätter har varit utskällt av många. Nu några år efter att det införts är det tydligt att det börjar fungera och ge resultat. I Portugal återstår bara ett kolkraftverk, i Spanien försvann hälften av kolkraftverken under förra året. I Tyskland ska Vattenfalls kolkraftverk i Hamburg stängas efter bara fem år.

Tror det är viktigt att ibland peka på de framsteg som görs i klimatarbetet. Lätt att man fastnar i det negativa..

Tror inte jag är ensam om att följa den dramatiska utvecklingen i USA. Blir väldigt tydligt att det också går att dra paralleller till Sverige. SD-ledaren Åkesson tyckeräven efter stormningen av kongressen att det hade varit bättre om Donald Trump vunnit valet. Det säger en hel del!

Jag är glad över att vi under flera år prioriterat äldreomsorgen i Kalmar. Detta genom utbyggnad/upprustning av boenden men också fokus på socialt innehåll och hög andel utbildade inom verksamheten.

Tycker Centerpolitikern Bengt Thörnblad hade en bra och resonerande artikel om äldreomsorgen i Barometern idag. Delar i mångt och mycket hans analys. Han påpekar att det finns en del politiker som vill flytta fokus till förstatliganden och andra organisatoriska förändringar. Detta skulle vara ödesdigert. Det minsta äldreomsorgen behöver nu är stora omorganisationer av det slag som polisen genomgick för några år sedan.

Sätt istället fokus på resurser, bra arbetsmiljö, hög kvalité och hög andel utbildad personal.

Thörnblad tycker exempelvis att man inte ska använda undersköterskor till att städa. Det har han helt rätt i. De ska ägna sig åt omsorg! Den förändringen är redan genomförd i Kalmar.

I den senaste budgeten gjorde vi rejäla ytterligare satsningar på äldreomsorgen. Vi utökade med 5.3 miljoner för ökad andel äldre, 1.8 miljoner för sjuka som är under 65 år och 4.4 miljoner i en särskild personalsatsning (bland annat slopade delade turer).

Imorgon har vi återigen möte med samtliga gruppledare kring pandemin. På agenda finns bland annat distansundervisning, idrotten, föreningslivet & vaccin.