Alkohol, stöd, befolkning & Linnéstaden

Även om ingen kan ha trott på att alkoholstoppet vid 20.00 skulle hävas på lördag så måste regeringen ha större framförhållning med besked än ett dygn!

Man måste nu också se till att påskynda handläggning och utbetalningar av de stöd som utlovats till näringslivet.

Jag har dagligen kontakt med företagare som är både upprörda och frustrerade över detta. Hyran ska betalas, boksluten ska upprättas, momsen ska in, varsel av duktiga medarbetare ska förhindras.

De senaste beskeden som kommit när det gäller stöd är bra men nu gäller det att pengarna kommer ut till företagen också!

Fick precis siffror från Arbetsförmedlingen för december månad. Arbetslösheten i riket har nu stigit till 8.8 procent, en ökning med 1.4 procent. I Kalmar län är den 8.1 procent och i Kalmar 7.9 procent.

Under 2020 ökade Kalmars befolkning med 887 personer. Trots pågående pandemi. Det är en ökning med 1.2 procent, detta att jämföra med hela riket som fram till 1 nov (senaste SCB statistiken) ökade med 0.5 procent.

Jag är är helt övertygad om att den relativt lägre arbetslösheten hänger ihop med att vi växer och är attraktiv som kommun. Vi har bredd i näringslivet, stora offentliga och privata investeringar och hög kvalité i välfärden.

I Kalmar kan man helt enkelt ha hög kvalité i livet!

Jag har i många år sagt att livskvalité slutligen kommer att bli en faktor för var människor slår ner sina bopålar. Pandemin har påskyndat denna resa, inte minst genom digitaliseringen och möjligheten att kunna jobba var man än befinner sig. Att vi är väldigt nära att nå målet om hundra procents tillgång till fiber är mot denna bakgrund oerhört vältajmat, även om vi vid tidpunkten för beslut inte hade en aning om någon pandemi.

Läser reportaget om det nybyggda omsorgsboendet i Linnéstaden.

I artikeln står att jag träffat Aleris som drog igång byggnationen. Det stämmer. På mötet var jag väldigt tydlig med att Kalmar kommun har en plan för att klara utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden. Detta genom att i huvudsak hyresupphandla fastighetsägandet genom LOU. Att meddela något annat hade varit att bryta mot lagen! En kommun måste konkurrensutsätta hyresavtal eller drift av ett boende.

Företaget beskrev sin affärsidé som gick ut på att de bedömde behovet av vård – och omsorgsboenden i hela landet som så pass högt att de inte behövde ha något avtal för att starta byggnationen.

Jag förvånades över att man vågade starta en byggnation för 180 miljoner utan att ha ett avtal vare sig med Kalmar kommun eller någon annan kommun. Jag är fortsatt förvånad över detta.

Under byggtiden har det förekommit två olika upphandlingar. I inget av fallen har man lämnat anbud.

Under hösten har det kommit påstötningar om att kommunen skulle strunta i att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal och istället hyra det nya vård och omsorgsboendet vid Linnéstaden. Både jag och omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin har avvisat detta.

Ett nytt och modernt boende i Lindsdal är efterlängtat och rätt ur ett geografiskt perspektiv. I Lindsdal bor lika många invånare som i en mindre svensk kommun! Jag är inte beredd att bryta vårt löfte till Lindsdalsborna om ett nytt vårdboende. Om man har levt hela sitt liv i Lindsdal så ska man också kunna fortsätta leva i Lindsdal när man behöver vård och omsorg på äldre dagar.

Redan för tio år sedan tog vi en utbyggnadsplan för att möta den ökade andelen äldre i Kalmar kommun. Sedan dess har följande genomförts:

  • Nytt boende på Varvsholmen
  • Nytt boende i Berga
  • Utbyggnad av Jungmansgården
  • Nytt boende i Norrliden
  • Helt ombyggt och utbyggt boende i Smedby
  • Nu pågår totalrenovering av Oxhagshemmet där det blir inflytt i april/maj i år.
  • Just nu pågår byggnation av nytt boende på Karlssons äng
  • Nytt vård- och omsorgsboende i Lindsdal är ute på upphandling.

När byggnationen i Lindsdal är klar så har vi i stort täckt behovet av platser på vård- och omsorgsboende i Kalmar kommun fram till 2030. Det är inte många större kommuner i landet som är i det läget. Det beror på att vi redan för tio år insåg det som alla redan visste, att andelen äldre kommer öka.