Västerås i topp första halvåret!

Här kommer då lite utlovade analyser och statistik över SCBs befolkningsstatistik för första halvåret. Det finns absolut inget egenvärde i sig för en kommun att växa men vill man ha investeringar från både privata och offentliga aktörer så är befolkningstillväxt A och O.

Det blev väldigt tydligt när jag för jag var ordförande för Parlamentariska landsbygdsutredningen. Jag möttes av otaliga berättelser från kommuner som vittnade om detta. Svag eller negativ befolkningstillväxt gjorde att man hade svårt att locka barnfamiljer till orten. Att köpa ett hus i en kommun där befolkningen minskar gör att många tvekar eller får problem med finansieringen hos banken.

Privata fastighetsägare får också motsvarande problem även om behovet av hyresrätter är stort på en ort och människor är beredda att betala hyran i lika hög grad som i grannkommunen. Det finns lite olika politiska förslag för att möta detta men det grundläggande problemet kan bara lösas genom att vi får en jämnare befolkningstillväxt i hela landet. Man borde också stimulera fram investeringar genom uppluckrat strandskydd på landsbygd och ge statliga garantier för investeringar i bostäder på landsbygd. Motsvarande system finns i Norge och där har garantierna knappt behövt användas.

Det man kan konstatera är att befolkningstillväxten har påverkats rejält i hela Sverige under pandemin. Befolkningen växte med blygsamma 0.23 procent eller 24 801. Nu är vi 10 352 390 invånare i hela riket.

Kalmar växer med blygsamma 190 personer under det första halvåret vilket motsvarar 0.27 procent. Första halvåret brukar vi ligga lite lägre så det är ändå okej med tanke på Covid 19. Förra året växte vid med 334 under första halvåret, befolkningen i riket ökade med 51 004.

Under motsvarande period 2019 växte Kalmar län med 524 invånare medan vi växer med 258 i år.

Om vi jämför med andra residensstäder så ser det ut så här:

  1. Västerås + 1025 invånare vilket motsvarar 0.66 procent

2. Nyköping + 391 invånare, vilket motsvarar 0.6 procent. 

3. Malmö + 1860 invånare, vilket motsvarar 0.5 procent. 

4. Halmstad + 434 invånare, vilket motsvarar 0.4 procent. 

5. Jönköping + 415 invånare, vilket motsvarar 0.29 procent.

6. Gävle + 282 invånare, vilket motsvarar 0.27 procent. 

6. Kalmar + 190 invånare, vilket motsvarar 0.27 procent. 

7. Uppsala + 582 invånare, vilket motsvarar 0.25 procent. 

8. Gotland + 146 invånare, vilket motsvarar 0.24 procent.

9. Göteborg + 389 invånare, vilket motsvarar 0.23 procent. 

10. Karlstad + 206 invånare, vilket motsvarar 0.21 procent. 

11. Stockholm + 1175 invånare, vilket motsvarar 0.12 procent. 

12. Falun + 55 invånare, vilket motsvarar 0.09 procent. 

13. Örebro + 78 invånare, vilket motsvarar 0.05 procent.

14. Östersund + 13 invånare, vilket motsvarar 0.02 procent. 

15. Linköping + 30 invånare, vilket motsvarar 0.018 procent. 

16. Växjö – 29 invånare, vilket motsvarar – 0.03 procent. 

17. Luleå – 65 invånare, vilket motsvarar 0.08 procent. 

18. Umeå – 181 invånare, vilket motsvarar 0.14 procent. 

19. Karlskrona – 109 invånare, vilket motsvarar -0.16 procent. 

20. Härnösand – 48 invånare, vilket motsvarar 0.2 procent. 

Extra intressant i dessa siffror är att både Stockholm och Göteborg har ett negativt inrikes flyttnetto. Det återstår att se om det är en trend som kommer förstärkas med anledning av pandemin eller om det är en tillfällig nedgång på grund av att det byggs för få bostäder. Jag tror på det senare eftersom Malmö ligger så bra till. I den staden bygger man väldigt många bostäder.

Sedan är detta en redovisning över första halvåret. På helåret kommer dessa siffror se helt annorlunda ut. Inte  minst därför att städerna ovan är universitets- och högskoleorter.

Kalmar kommun följer också statistiken på veckobasis med hjälp av Kommuninvånarregistret. 

Så här ser läget ut just nu:

Vi har nu 69 830 invånare vilket är en ökning med 362 sedan årsskiftet. Jämför man med samma vecka förra året så hade vi ökat med 445 personer. På helåret ökade vi 957 personer under 2019.

Antalet födda hittills i år är 528 jämfört med samma vecka förra året då det var 538.

Antalet avlidna hittills i år är 381 jämfört med 342 samma vecka förra året.

Antalet inflyttade är 2 521 hittills i år, jämfört med 2 468 jämfört med samma vecka förra året.

Antalet utflyttade hittills i år är 2 306, jämfört med 2 219 samma vecka förra året.

Flyttnetto mot Sverige är 176 hittills i år jämfört med förra årets 58. (Det är här som de två största städerna i Sverige har negativt netto)

Flyttnetto mot utlandet är hittills i år 39 jämfört med 191 samma vecka förra året.