Uppmaning till restriktivitet när det gäller resor

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog precis beslut om att uppmana anställda i Kalmar kommun till restriktivitet när det gäller resor med anledning av Corona viruset.

I varje enskilt fall ska det göras en bedömning och endast nödvändiga resor ska genomföras. Istället ska man undersöka möjligheten till att delta på telefon eller länk.

Beslutet gäller en vecka i taget och kan ändras eller kompletteras beroende på utvecklingen.

Vi uppmanar också till restriktivitet när det gäller privata resor.