Får man säga att det går bra för Kalmar?

Tillbaka från frukostmöte med Destination Kalmar som samlar alltfler partners. Väldigt roligt med den kraftsamling som sker från näringslivet kring att utveckla Kalmar som en attraktiv kommun. Modellen med pengar från både kommunen och näringslivet som läggs ”i mitten” har varit riktigt framgångsrik. Det visar inte minst de siffror som redovisades på mötet över antalet gästnätter som slagit nya rekord.

Jag hade ett pass på det lite provocerande temat:

”Det går faktiskt bra för Kalmar men det får man väl knappt säga”

I dessa tider med dystra nyheter om kris, våld, Corona med mera så framstår man ju nästan som lite konstig när man redovisar siffror som visar att det faktiskt går bra. Jag gjorde det på både längden och tvären och kommer fortsätta med det.

Det innebär inte att vi inte har utmaningar i Kalmar. Det har vi absolut men det kan man hantera precis som vi gjort innan. De kommande åren står hela kommunsektorn inför utmaningar som handlar om att vi blir fler äldre och yngre samtidigt som andelen i arbetsför ålder inte ökar lika mycket. Dessa demografiska utmaningar håller i sig fram till 2030 sedan vänder siffrorna rejält.

Det finns också utmaningar i form av stora investeringar i sådant som behöver byggas nytt eller renoveras. För att klara detta behövs ett gott samspel mellan kommunsektorn och staten. I Kalmar har vi under några år byggt upp krockkuddar inför sämre tider. Det är jag glad för. Att vi har 107 miljoner i resultat för år 2019 innebär att vi kan använda denna summa för att egenfinansiera investeringar i år. Annars hade vi behövt låna dessa medel.

Igår var jag med om något som faktiskt är riktigt bra. Gasums nya mack för flytande gas invigdes vid Kalmartravet. I november tog vi beslut om marken och i februari blev det invigning. På plats fanns också Scania och Volvo lastvagnar som är väldigt tydliga med att det är biogas som gäller. Det efterfrågas av deras kunder på ett helt annat sätt än tidigare. Åkeriernas kunder ställer alltmer krav på hållbara transporter och gasen är också billigare än diesel.

På tio månader har Gasum färdigställt tio mackar och det blir fler. Bolaget är också inne i produktion av biogas. Just nu byggs en anläggning utanför Kristianstad som kommer producera biogas.

Vi har biogasproduktion i norra Kalmar kommun sedan några år. Jag hoppas att vi kan få till det också i Södermöre. Gödsel har i detta sammanhang gått från att vara en belastning till en tillgång.

Fordon som går på biogas är bingo för klimatet men produceras det på gödsel så är det också bingo för Östersjön och Kalmarsund. Det är inte minst viktigt i en region som vår där vi har en så stor animalieproduktion.

Vi har varit väldigt drivande i att KLT ska köra på biogas. Då blir det extra roligt att ta del av siffrorna för 2019. KLT passerade då 11 miljoner resor, en ökning med 3.5 procent. Samma år ökade befolkningen i länet med 0.4 procent. Det innebär att antalet kollektiva resor ökade omkring nio gånger mer än befolkningsökningen. Kollektivtrafiken tar marknadsandelar.

Jag tror det beror på det populära Seniorkortet men hoppas också att vår Klimatväxling har spelat in. När parkeringsavgifterna höjdes i höstas så användes pengarna till att sänka priset på månadskorten i kollektivtrafiken. Vi sänkte därmed tröskeln för de som kan välja bussen istället för bilen. Det kan inte alla göra men en hel del. Jag tror på morötter istället för förbud och piskor.