Företagsbesök, flyg, bostäder och bokslut

Intensiv vecka med starkt fokus på Kalmars växande näringsliv. I tisdags hade kommunstyrelsens alla ledamöter och de ledande tjänstepersonerna rundabords-samtal med företagare. Fokus var hur vi gemensamt kan arbeta för att göra Kalmar ännu mer attraktivt. Många bra idéer!!

I onsdags morse företagsbesök på Finnvedens lastvagnar och under torsdagen fem olika företagsbesök. Riktigt bra samtal. Det gemensamma för dessa besök var utmaningarna med att klara kompetensförsörjningen. Någon försämrad konjunktur fanns inte i sikte alls!

Vi genomför företagsbesök varje vecka. Under förra året kom vi upp i 150 besök. Jag skulle gärna vilja besöka samtliga företag i kommunen men vi har 6 000 bolag så det är en utmaning! Dock, genom att blanda branscher, storlek och inriktning så får man ändå en ganska hygglig bild av läget i vår kommun.

Under förra året växte vi med cirka 970 personer. Vi färdigställde drygt 500 bostäder. I år kommer antalet färdiga bostäder att vara över 900. Det kommer innebära att vi sannolikt växer lite mer än i år.

En del ställer sig frågan om det inte byggs för mycket? När jag möter fastighetsägare så är svaret nej. Trycket på lägenheter är fortsatt väldigt stort. I botten ligger också en ackumulerad bostadsbrist efter väldigt många år med låg bostadsproduktion, inte bara i Kalmar utan i hela landet. Under många år färdigställdes omkring 20 000 bostäder i Sverige. Nu färdigställs drygt 40 000 bostäder. Enligt Boverket är behovet 70 000 bostäder per år de närmaste åren.

Det är ju inte heller så att bostadsproduktionen är jämnt fördelad i landet. I många kommuner byggs det på tok för lite. För att klara utmaningarna att få fram bostäder till en växande befolkning är det sannolikt att universitetsstäder som Kalmar behöver bygga en betydligt högre andel bostäder!

Får frågor om kommunens bokslut som i år landade på 107 miljoner. Det är ett bra resultat, särskilt med tanke på hur det ser ut i övriga Kommun-Sverige. I den budget vi har lagt för 2020 så har vi inga besparingar på kärnverksamheten vilket är unikt i landet.

Extra roligt är att en hygglig del av nämndernas resultat är att kostnaderna för sjukskrivningar minskat rejält.

Ett överskott för en kommun är bra därför att det ger krockkuddar inför sämre tider. Hela överskottet plus avskrivningar används till att finansiera investeringar framåt.

Under de senaste fem åren har Kalmar kommun investerat för 2.3 miljarder, av detta har vi lånat 332 miljoner. Det är en väldigt hög självfinansieringsgrad. Utan överskott hade vi fått låna mer och då hade det också kostat mer i driften de kommande åren.

Det är rimligt att regionen nu går in och tar ansvar för halva Kalmar Öland Airport. En enskild kommun kan inte bära ansvaret för en hel region.

Noterade att regionrådet Linda Fleetwood (V) inte var med på regionfullmäktige. Hon är en av de skarpaste kritikerna av köpet och flyget. Hon hade flugit till Barcelona…

Devisen tycks vara:

Flyg gärna utomlands bara det inte sker från Kalmar!

Tänk om jag eller medias gunstling (obs ironi) Mattias Adolfsson hade gjort samma sak. Herregud vilket liv det hade blivit!