Företagsklimat, befolkning och delårsbokslut

Precis kommit tillbaka från företagsbesök. Denna gång på ICA i Lindsdal. Totalt genomför vi 150 företagsbesök per år i Kalmar. Det är väldigt många och ger väldigt mycket tillbaka.

Jag tar Svenskt Näringslivs rapport om företagsklimatet på stort allvar. Alla rapporter eller rankingar som kommer ska man analysera för att hitta områden där man kan utvecklas och bli bättre. Det har alltid varit min inställning. I en del rankingar går det uppåt och i andra går det neråt. Så har det verkligen varit också i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vi har åkt lite jojo.

Nu ska vi analysera detta på längden och tvären. Den långsiktiga strategin ligger dock stenhårt fast. Kalmar ska vara en kommun med ett gott företagsklimat!

Vad kan och ska en kommun göra för att få ett bra företagsklimat? Jag ser framför mig några olika delar som är extra viktiga:

  • Tillgång till planlagd mark för expansion och etablering av befintliga och nya företag. Här har vi tagit fram en halv miljon kvadratmeter i Flygstaden men också planlagt i Snurrom för bland annat Modigs och Norden. Det här är dock en trång sektor. Det är högsta prioritet att få fram mer mark för verksamhet för att inte företag ska välja bort Kalmar på grund av att det inte finns mark. Det handlar framförallt om mark intill befintlig infrastruktur. Vi har varit med och bjudit på en hel del mark under det senaste året men det har inte gått i lås.
  • Kompetensförsörjning. Här är vi ändå ganska lyckligt lottade i Kalmar med tillgång till både gymnasie, vuxenutbildning och universitet. Vi har dessutom stor inflyttning vilket bidrar. Linnéuniversitetet är helt avgörande här. Att vi nu får igång både ingenjörsutbildning och läkarutbildning stärker oss ännu mer.
  • Gott bemötande och smidig handläggning. Det är A och O. Här har vi gjort ett antal utbildningar men detta är färskvara som hela tiden behöver fyllas på.
  • Befolkningstillväxt. Vilken företag vågar investera på en marknad som står still eller krymper?
  • Bostadsproduktion. Under stora delar av min tid som kommunalråd så har företagen pekat på bostadsbristen som det största tillväxthindret. Nya medarbetare hittar helt enkelt ingen bostad. Det ser nu bättre ut. Vi har också infört en garanti när det gäller bostad om man flyttar hit på grund av jobb.
  • En attraktiv kommun där det händer mycket. Där det finns ett stort utbud av kultur, nöjen och evenemang.
  • Infrastruktur och tillgänglighet. Här tycker jag att enkäten visar på en större dysterhet än vad verkligheten faktiskt är. Vi ligger inte i botten av landets kommuner när det gäller infrastruktur!! Självklart kan allt bli bättre och det jobbar vi stenhårt med. Vi har dock tillgång till en flygplats, E22 och tåg till Göteborg, Linköping och Köpenhamn.

Sen tror jag också att Kalmar just nu befinner sig i en brygga. Jag möter två synpunkter som också dyker upp i samtal med företagare.

Den ena gruppen säger full fart framåt. Man skulle gärna se att vi var dubbelt så stora befolkningsmässigt och man har förväntningar på ett utbud som motsvarar kommuner som är dubbelt så stora som Kalmar. De tycker kommunen borde gasa ännu mer.

Den andra gruppen är irriterade över att det byggs i närområdet, över uppgrävda vägar. Man tycker att kommunledningen går för snabbt fram och att det helt enkelt händer för mycket.

I denna brygga mellan att fortsatt vara en större småstad och en liten större storstad befinner sig Kalmar just nu. Kanske det också återspeglas i dessa enkätsvar?

Lite annat:

I år kommer Kalmar kommun inte slå befolkningsrekord som vi gjorde förra året. Hittills i år har vi ökat med 629 personer. Det är cirka 150 färre än förra året vid samma tidpunkt. Förklaringen ligger i försenade bostadsprojekt. Vi kommer landa på cirka 400 färdigställda bostäder i år jämfört med nästan 800 förra året. Vi bör ligga på omkring 500 per år. Det kommer vi göra nästa år. Sambandet mellan befolkningstillväxt och bostadsproduktion är väldigt tydlig.

På arbetsutskottet igår så presenterades delårsbokslutet för augusti månad. Vi tillhör inte den tredjedelen av landets kommuner som bedöms gå med underskott i år. Prognosen är ett plus på 102 miljoner. Det är väldigt bra och innebär att vi kan finansiera en större andel av våra investeringar utan att låna. Soliditeten inklusive pensionsskulden ökar till 19.5 procent. När jag började så hade Kalmar en negativ soliditet.

Ikväll blir det invigning av Ölands Skördefest i Källa och imorgon träff med olika företagare och lite interna möten. På fredag flyger jag till Stockholm för möte med partistyrelsen.