”Hjulet”, granskning, slottet & Byteatern

Jag har under hela min tid som kommunalråd använt mig av en liten lapp som jag tecknade ner redan när jag tillträdde. Den består av ett hjul med tolv områden som alla måste rulla åt samma håll för att göra Kalmar till en attraktiv plats för både invånare, besökare och företagare.

Här finns allt från ordning och reda i ekonomin till bostadsbyggande, kvalité i välfärden, kommunikationer till kultur, nöjen & evenemang. Successivt har dessa ”ekrar” i hjulet börjat rulla åt rätt håll vilket inte minst märks av att en bit över 90 procent av Kalmarborna rekommenderar sina vänner och bekanta att flytta till vår kommun(SCBs medborgarundersökning). Så ser det inte ut i andra kommuner och så såg det definitivt inte ut när vi började denna resa. Självförtroendet och stoltheten över att bo i Kalmar hade fått sig många törnar efter flera år av strukturomvandling.

En del i receptet för att åstadkomma en utveckling där ”Attraktivitets-hjulet” börjar rulla åt rätt håll med sina olika beståndsdelar var att delta i alla mätningar och rankingar som finns. På den tiden var det kontroversiellt och det var inte heller särskilt roligt. Vi hamnade inte precis i topp..

Syftet med detta var inte att hitta små områden för at skryta. Det var precis tvärtom. Genom alla dessa mätningar och rankingar kunde vi från politikens sida hitta en metod att fokusera på kvalité och förbättringar på område efter område. Vi kunde göra det långsiktigt och metodiskt. Risken finns annars att politikens roll bara blir att hantera det dagsaktuella som verksamheten är mitt uppe i.

Nu har det här satt sig och idag är det inget kontroversiellt med dessa mätningar eller rankingar. I en del kommer vi ut väldigt bra vilket naturligtvis är roligt, i andra delar ligger vi sämre till och kan då göra analyser över hur vi ska bli bättre.

På samma sätt betraktar jag revisorernas arbete. För mig är deras påpekanden om olika saker en möjlighet till utveckling och förbättring. I en del fall har det också hänt att kommunstyrelsen har landat i en annan slutsats än revisorerna och då får man hantera det. Det är egentligen inte det viktiga utan det är processen som hela tiden har fokus på att förbättra och utveckla.

Med exakt samma ingång tog jag och kommundirektören Annette Andersson emot Barometern när de ville granska kurser, konferenser och luncher i hela organisationen med 6000 medarbetare.

Öppet och transparent! Finns det saker som inte sköts enligt de regler som finns så ska det rättas. Vi ska som jag har uttryckt det vara Småländskt återhållsamma med skattebetalarnas pengar.

I det stora konstaterar Barometern själv att

”Ett mycket viktigt fynd är faktiskt att det mesta verkar gått rätt till, när tusentals anställda och politiker konfererat för att utveckla sig själv och verksamheten.”

Sedan har man upptäckt en del brister också. Dessa ska rättas till och regelverket som finns ska följas! Därför har kommundirektören fått ett uppdrag om just detta.

En del klagar på journalisters granskningar. Visst kan det inte bland vara jobbigt, inte minst för tjänstepersoner som får lägga väldigt mycket tid på att ta fram allmänna handlingar. Men! Vi ska vara glada över att vi lever i ett land där tidningar och allmänhet har denna möjlighet. Alternativet vore hemskt!

För övrigt noterar jag:

Att Kalmar slott återigen har slagit besöksrekord med 116 192 besökare hittills. Detta att jämföra med förra årets rekordår då 89 878 hade besökt slottet under samma period.

Att Kalmar kommun under förra veckan passerade 69 000 invånare.

Att staten i år gör ett överskott på 108 miljarder, enligt Ekonomistyrningsverket. Nästa år är prognosen 64 miljarder. Samtidigt spås kommuner och regioner gå med 52 miljarder i underskott. Dags för lite omfördelning??

Att Byteatern äntligen invigs imorgon.

Att jag sedan midsommar lyckats springa 3 mil i veckan.

Att jag tror det blir rekord igen i Pride-tåget på lördag, om nu inte vädret ställer till det.

Ha en bra torsdag!