Ett riktigt bra år!

Igår kommunfullmäktige där huvudnumret var årsredovisningarna för både kommunen och de kommunala bolagen.

2018 blev ett av de bästa åren i Kalmar kommuns moderna historia.

877 bostäder färdigställdes, det är 20 färre än rekordåret 1970 då bland annat stora delar av Lindsdal byggdes.

Vi slog vårt gamla befolkningsrekord och närmar oss nu 70 000 invånare, sannolikt blir det under 2020.

Av Sveriges 21 residensstäder ligger Kalmar på 15e plats storleksmässigt. Vår ökningstakt gjorde att vi landade på 6e plats av residensstäderna. Självklart finns det inget egenvärde i att växa som kommun men vill man ha fortsatta privata och statliga investeringar till den här delen av landet så måste residensstaden växa rejält. Detta särskilt i ett läge där övriga Kalmar län fortfarande har ungefär samma befolkningsstorlek som vi hade i slutet av 1800-talet. Är det då så konstigt att staten och andra aktörer valt att lägga investeringar i andra delar av landet?

Kommunen gör ett resultat på 103 miljoner vilket gör att vi tillhör den delen av kommunsektorn som gör starkast resultat. Det är resultatnivåerna som tillsammans med avskrivningarna utgör vårt investeringsutrymme. Detta resultat innebär att vi kan göra investeringar på en bit över 300 miljoner utan att låna.

De kommunala bolagen gjorde ett resultat totalt på nästan 100 miljoner. Det är också bra!

Vi har en sysselsättningsgrad som är högre än i våra jämförelsekommuner, Halmstad, Kristianstad, Karlskrona och Växjö. Vårt ny företagande gick ned lite under 2018 efter att ha varit väldigt högt under ett antal år. Trots det är vi tvåa bland jämförelsekommunerna efter Halmstad.

Ekonomiska resultat i all ära men det är kvalitén i den kommunala verksamheten som vi lägger mest fokus på i årsredovisningen. Vi ska mäta och jämföra oss hela tiden. Inte för att skryta utan för att hitta förbättringsområdena som gör att vi hela tiden utvecklar den kommunala verksamheten. När vi började med detta arbetssätt för några år sedan var det ingen fröjd att läsa dessa analyser. Kön med bortförklaringar visste inga gränser. Nu är metodiken satt och fokus i verksamheten är inte att hitta förklaringar på dåliga resultat utan på att hitta åtgärder som gör att vi blir bättre.

Ett bra exempel på det är kontinuiteten inom hemtjänsten. Det vill säga hur många besök från olika personer får en omsorgstagare under en 14 dagars period? Från att ha varit i botten på detta område för några år sedan ligger vi nu topp 30 i landet.

I Södermöre är nöjdheten bland omsorgstagarna verkligen i Sverigetopp. För några år sedan hade just Södermöre bland landets högsta kostnader för sin äldreomsorg samtidigt som man hade väldigt låg nöjdhet. Resan som gjorts i Södermöre är helt otrolig.

I årskurs hade nio hade Kalmar de bästa meritvärden som någonsin uppmätts. Vi ligger på andra plats i landet när det gäller behöriga lärare i grundskolan.

SCBs medborgarundersökning är vi naturligtvis också med i. Kalmar var under 2018 på första plats när det gäller invånarnas syn på kommunens verksamhet. Det är ett helt otroligt betyg till medarbetare och ledare i kommunen!

Också kommunfullmäktige ska sträcka på sig. Ett sånt resultat nås bara om politiken sätter långsiktiga mål och orkar hålla i när det gäller uppföljning. Ska man köra sönder en stor organisation så ska man komma med nya tomtebloss och ändra mål och inriktning en gång i halvåret. Då får inte politiska beslut något genomslag överhuvudtaget. Du tappar kontrollen över styrning och ledning. Du tappar sannolikt också de ledare och medarbetare som verkligen behövs i en organisation.

Nu vet vi att det kommer tuffare tider för hela kommunsektorn. Detta till följd av demografi, det vill säga fler äldre och fler barn. Därtill är reinvesteringsbehovet stort av anläggningar som byggdes i början av 70-talet, det är allt från simhallar till vård och omsorgsboenden och skolor.

Kommunens tjänstepersoner håller nu på att göra olika framskrivningar och bedömningar av läget för de kommande åren. Detta som en del av höstens budgetarbete. Det kommer säkert visa på utmaningar men utgångsläget för Kalmar är ändå gott. Detta beroende på bland annat befolkningstillväxten och att vår demografi ser relativt gynnsam ut. Värre ser det ut för många mindre kommuner med minskad och åldrande befolkning.

Ikväll skulle jag talat på Valborg i Ljungbyholm. Det blev inställt på grund av eldningsförbudet. Invigningen av Kolbodas nya utegym blir dock av. Ett resultat av den mycket lyckade satsningen på bygdepeng som genomfördes under 2018.

Imorgon Första maj firande med LOs ordförande Karl Petter Thorwaldsson i Kalmar. Det blir kul!