Hela mitt svar om arenan

Svar på interpellation från Mika Kotanen (SD) om arenan

 För lite mindre än ett år sedan beslutade kommunfullmäktige med mycket stor majoritet att köpa Guldfågeln Arena av Kalmar FF. Ett beslut som även SD stod bakom. Det var ett klokt beslut. Kalmar kommun får genom köpet rådighet över en fin arena som kommer tjäna idrotten i Kalmar under väldigt många år framåt. Kostnaden var ungefär hälften av vad det en ny motsvarande arena skulle kosta att bygga. Genom köpet upphörde också föreningsstödet till Kalmar FF och den borgen som krävdes för att arenan skulle kunna byggas.

 I överenskommelsen ingick att Kalmar FF skulle få betala en hyra på 425 000 per år till och med år 2019. Därtill tog man ansvar för drift och skötsel, en nettokostnad på cirka en miljon kronor efter avdrag för hyresintäkter.

 Kommunen hade före köpet kostnaden för ett årligt föreningsbidrag som 2019 skulle varit 6 885 000. Gör vi en prognos på kommunens kostnad för det första året, 1 juni, så är kommunens kostnad 5 219 000 kronor. I det ingår avskrivning på 5, 1 miljoner, budgeterat yttre underhåll på 400 000 och ränta på 144 000 kronor. Med andra ord har kommunen en minskad kostnad på 1.7 miljoner. Detta med oförändrad användning av arenan. Vid en ökad nyttjandegrad så ger förvärvet av arenan en ännu tydligare uppsida. Skulle kommunfullmäktige exempelvis ta beslut om hybridgräs så kan nyttjandet fördubblas vilket skulle innebära att vi kan spara på anläggandet av nya planer.

 Mot denna bakgrund så vill jag till kommunfullmäktige framföra min ursäkt för att jag påstått att arenaköpet är ett nollsummespel. Det var det inte. Det blev en besparing för skattebetalarna.

 När kommunen tar över hela ansvaret för arenan kommer också hyresavtalet med Kalmar FF att förändras. Målbilden är då att hitta ett hyresavtal som är i paritet med jämförbara klubbar i allsvenskan. På samma sätt kommer IFK Kalmar att hanteras den dagen man vill nyttja Guldfågeln arena för matcher. Då tar vi fram ett snitt på var jämförbara klubbar betalar i damallsvenskan.

 Kalmar FF har idag en kostnad för arenan som motsvarar ca 27 procent av kommunens kostnad, hyra plus drift.

 Det kan jämföras med exempelvis issporterna i våra två ishallar. Kommunens totala årliga kostnad är 10.1 miljoner och den årliga intäkten är 637 808 kronor vilket motsvarar 6.3 procent.

 Det finns idag inte heller någon annan förening i Kalmar kommun som betalar en högre andel av kommunens kostnad i hyra än vad Kalmar FF gör.

 

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande