Om kommunal ekonomi & organisation

Jag tycker Peter Akinder beskriver läget för landets kommuner ganska väl i denna ledare.

Tufft år väntar för kommunerna

Den nationella M och KD budgeten som röstats igenom med hjälp av Sverigedemokraterna innebär inte bara stora skattesänkningar för oss som tjänar mest utan också mindre pengar till kommunerna. I Kalmar nöjde sig inte rest-alliansen med detta utan föreslog därutöver också sänkt kommunalskatt. Till och med Sverigedemokraterna beskrev detta som helt orealistiskt.

Sker ingen förändring av denna inriktning så kommer det bli väldigt tufft för välfärden runtom i landets kommuner. Om detta ville man dock inte prata på gårdagens kommunfullmäktige.

Jag kommer dock fortsätta prata om detta. Jag tänker inte som socialdemokratisk kommunpolitiker täcka för nedskärningar som görs på nationell nivå.

Det är heller inte helt enkelt att göra besparingar i Kalmar. Vi har jobbat så intensivt med att få ordning och reda på våra kostnader att vi nu ligger i paritet med våra ”standardkostnader”. Det innebär att kommunens kostnader ligger där de ska ligga i förhållande till vår struktur och vår demografi.

Jag är också orolig över de stora neddragningarna på klimat och miljöarbetet, arbetsmarknadspolitiken och vuxenutbildningen. Här borde man istället lägga in mer resurser för att möta problemen med både klimat och kompetensförsörjning.

Om Kalmar får utmaningar i detta så kan jag bara tänka mig hur det ser ut i de lite mindre kommunerna. Är det någon som tror att M kommer släppa igenom ett nytt utjämningssystem som flyttar resurser från rika förortskommuner till landsbygdskommuner?

Vi har i Kalmar väldigt stora investeringar framför oss. För att hantera detta på ett kostnadseffektivt sätt så samlar vi nu ihop allt byggande i en enhet. Det har tidigare varit uppdelat på flera förvaltningar i kommunen vilket fått till följd att det hela tiden uppstått diskussioner om vem det egentligen är som ”äger” och ansvarar för investeringar. Är det kommunstyrelsen där budgeten ligger eller är det Serviceförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret, Barn och ungdom eller Kultur och fritidskontoret? Denna otydlighet har också gjort att vi blivit otydliga mot de aktörer som vi köper tjänster av. Det här handlar helt om hur man på tjänste-person nivå organiserar arbetet för att verkställa de beslut som fullmäktige tar beslut om. Det har inte ett dugg att göra med någon form av politisk maktkoncentration som oppositionen igår hävdade. Tvärtom. Politiken får en tydligare roll!

Nu blev det en minoritets-återremiss. Det innebär att ärendet får tas upp i kommunstyrelsen igen i januari för att sedan tas som slutgiltigt beslut på fullmäktige i januari.

Idag är det full dag med möten. Lunch med nya samhällsbyggnadschefen Johan Wendell. I eftermiddag också julkaffe med alla före detta förvaltningschefer i kommunen. Brukar vara trevligt!

Imorgon ska jag till Borlänge på Trafikverkets styrelsemöte.