Bertil Dahl, Trafikverket, nya ledamöter, lån & befolkning

Hemkommen från Örebro och möte med Trafikverkets styrelse. Andra mötet som jag är med på. Trafikverket är en gigantisk myndighet och det kommer nog ta sin lilla tid innan man lärt känna verksamheten och alla dess områden.

I Stadshuset är det extrema förkylningstider vilket även drabbat mig. Hostade och snörvlade hela mötet i Örebro. Man känner sig ju inte direkt fräsch. Hoppas jag inte smittade ner någon.

På tisdag är det första mötet med den nyvalda kommunstyrelsen. Relativt många nya ledamöter. Från S är det Anna Thore och Jenny Melander. På lunchen avtackas kommunalrådet Bertil Dahl som suttit i kommunstyrelsen sedan 1992. Hela 26 år! Det inger respekt. Jag och Bertil har alltid haft lätt att samarbeta. Han är väldigt pragmatisk och dessutom en genomhygglig person.

På arbetsutskottet i tisdags tog vi beslut om att utöka kommunens lån med 100 miljoner. Det innebär att vi nu är på den ram som kommunfullmäktige tog beslut om 2014.

Sedan 2008 har Kalmar kommun investerat för 3 961 miljoner, av detta har vi lånat 425 miljoner. En lånefinansiering på 10.7 procent av alla investeringar får faktiskt betraktas som riktigt bra. Det är sannolikt också förklaringen till att Kalmar tillhör de 11 kommuner som kvalar in på Kommuninvests lista med 0 i kreditrisk.

I veckan som gick kom också en uppdatering från Kommuninvånarregistret som visade att vi numera är 68 391 invånare i Kalmar. Det är en ökning med 1114 jämfört med samma vecka förra året. Håller dessa siffror i sig så slår vi rekord i befolkningsökning.