Äldreomsorg a la S eller SD

Ska ikväll på valupptakt med Kommunal.

Tänkte då gå igenom den stora skiljelinjen i Svensk politik.

Nej, det handlar inte om migration eller kriminalitet som SD och M försöker göra det till. Det handlar istället om vi överhuvudtaget ska ha kvar en gemensamt finansierad välfärd av hög kvalité.

S går till val på att öka statsbidragen med minst 20 miljarder nästa mandatperiod. Jag tror att mer behövs med tanke på att antalet barn och äldre ökar så mycket de kommande åren.

Vi går också till val på heltider i omsorgen, att 90 procent av tjänsterna inom omsorgen ska vara tills vidare tjänster, minimera delade turer och helst avskaffa dem helt. Avskaffade minutscheman inom hemtjänsten, investeringsstöd för att bygga nya vård och omsorgsboenden och mycket mer.

SD som i retoriken hävdar att de värnar landets äldreomsorg går till val på 36 miljarder i skattesänkningar. Det ska bland annat finansieras med 13 miljarder i minskade statsbidrag till kommunerna.

Man vill också helt avskaffa arbetsmarknadspolitiken vilket skulle vara en katastrof för den enskilde men också innebära att kommunerna får ta hela ansvaret för att utbilda och matcha mot jobb. Självklart kommer det att leda till kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd (är idag sjunkande i Kalmar).

Man vill också avskaffa etableringsersättningen till nyanlända vilket idag kostar fem miljarder. Blir ju en direkt kostnad för kommunernas försörjningsstöd om man nu inte tycker folk ska svälta.

Därtill vill man avskaffa avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Däremot ska självklart arbetsgivarna även framåt få dra av avgiften för medlemskap i Svenskt Näringsliv…

På klimatområdet vill man som en ren konsumentupplysning ”bara” spara 30 procent.

Därtill ett självklart ja till obegränsade vinster i välfärden.

Här finns den stora skiljelinjen i Svensk politik.

Tyvärr handlar väldigt lite av den politiska debatten om detta. I alla fall hittills..