Över 100 förslag för Kalmar framåt & parkeringsfrågan

Nu har den lokala valrörelsen så sakta smugit igång. Har varit en annorlunda juli. Frånvaron av regn och den utbredda torkan har gjort att man inte kunnat slappna av som vanligt under juli. Många telefonsamtal och avstämningar har det blivit. Fortsatt är brandrisken mycket stor i framförallt vår del av landet.  Jag längtar verkligen efter regn nu. Inte minst för våra bönders skull.

Inom S i Kalmar har vi nu aktiviteter varje dag. Från marknader i city och Vita Sand till dörrknackningar och pressträffar. Mycket människor är med och det är positiv respons bland människor. Domedags-stämningen som en del försöker etablera känns verkligen inte igen i mötet med människor!

Under våren har vi haft en väldigt bred process inom partiet för att ta fram ett valmanifest för de kommande fyra åren. Vi har en fantastisk mandatperiod bakom oss med nytt universitet som byggs, omlokalisering av E-hälsomyndigheten, förbifart Rinkabyholm, god ekonomi, investeringar i idrottsanläggningar, rekord i bostadsbyggande, bygdepeng, fiber-beslut, förbättrad kvalité i omsorg och skola. Detta bara för att nämna något. Jag skulle vilja påstå att den gångna mandatperioden är den kanske mest framgångsrika i Kalmars moderna historia.

Att man har levererat och gjort det bra skapar en väldigt stabil grund när man ska forma ett valmanifest för den kommande mandatperioden! Men det räcker inte! Vi har över 100 förslag för att fortsätta föra Kalmar Framåt.

En del av det presenterade vi igår på en pressträff. Sedan tidigare har vi presenterat förslag när det gäller bostadsbyggande, idrott & föreningsliv och skolan. Igår gällde det näringsliv, landsbygd, infrastruktur och integration.

Alla förslag finns presenterade på vår hemsida.

https://www.kalmarframat.se/

Jag tycker regeringen verkligen har varit delaktiga och aktiva när det gäller bränder och torka. Det har varit en väldig aktivitet och statsråd som varit på tårna. Inte ens oppositionen har kunnat varit särskilt kritiska, trots att det är valår.

Läste på radio Kalmars hemsida att oppositionsrådet Christina Fosnes vill lösa parkeringsproblematiken genom att anlägga större parkeringar utanför Kalmar och sedan sätta in bussar från dessa.

Jag lägger in hela citatet som börjar med miljöpartiets Max Troendle: 

– Vi vill också ha ett så kallat park- and-ride-system där man har större parkeringar utanför centrum och att bussbiljett ingår i parkeringsbiljetten, säger Max Troendle. 

Kalmar Moderaterna är inne på samma linje. 

– Vi föreslår långtidsparkeringar utanför citykärnan och matartrafik in till handelscentrum och arbetsplatser, säger Christina Fosnes (M). 

Hade Kalmar varit en miljonstad så hade jag kunnat förstå tanken men det är ju inte Kalmar. Vi är en regionhuvudstad med väldigt stor inpendling från ett stort omland. Naturligtvis är det bra om folk åker kollektivt och det gör man också i större utsträckning men att man i en stad av Kalmar storlek skulle ställa bilen utanför staden och sätta sig på en buss är helt verklighetsfrämmande.

Det skulle dessutom sända en väldigt tydlig signal till näringslivet i form av fastighetsägare och handel om att inte investera i centrala Kalmar. Tillgängligheten skulle kraftigt begränsas för både medarbetare, kunder och besökare.

I takt med att befolkningen och antalet nya jobb växer fram så behöver vi självklart fler parkeringsplatser samtidigt som vi behöver utbyggd kollektivtrafik och bättre cykelvägar och cykelparkeringar. Det arbetet pågår för fullt! Att stoppa detta nu skulle gå emot hela det arbete som vi bedrivit de senaste åren, i nära samverkan med både handel och fastighetsägare.