Flytta hemifrån garanti i Kalmar, investeringsstöd, livskvalité, marknadshyror, SD & värderingar

Senaste dagarna har det varit fokus på dotterns konfirmation. Väldigt fin gudstjänst i Domkyrkan. 

Har precis avslutat en pressträff tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfsson och företrädare för SSU där vi presenterade de delar av vårt valmanifest som rör bostadsbyggandet.

Den stora nyheten är en ”Flytta hemifrån garanti” som innebär att alla personer i åldern 18-25 år som är skriven hos sina föräldrar/förälder i Kalmar kommun ska få ett första handskontrakt på en hyresrätt inom sex månader. Möjligheten att flytta hemifrån ska inte, som idag, bygga på föräldrarnas plånbok eller kontakter.

Sedan tidigare har vi bostadsgaranti för studenter.

Det här kan vi gå till val på för att vi byggt och kommer bygga så många bostäder i Kalmar.

Under denna mandatperiod kommer det byggas cirka 2 400 bostäder i Kalmar kommun. Det har aldrig tidigare byggts så mycket under en mandatperiod. Cirka 70 procent är hyresrätter.

814 av dessa bostäder är byggda eller byggs med statligt investeringsstöd som innebär att fastighetsägaren förbinder sig att hålla en rimlig hyra.

Regeringen har räknat med att det ska byggas omkring 10 000 nya bostäder med investeringsstöd. I Kalmar har det 814 av dessa. Det innebär att vi plockat hem över åtta procent av det statliga stödet med 0.66 procent av landets befolkning. Därtill har vi fått byggbonus för att hålla en hög planberedskap. Totalt en bit över 200 miljoner. Hela detta stöd vill samtliga allianspartier och SD avskaffa.

Därtill vill man i varierande grad införa marknadshyror vilket kraftigt kommer öka hyrorna, enligt en rapport som analysföretaget Ramböll gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen. Marknadshyror kommer också över tid att få konsekvensen att vi får ännu större bostadssegregation. Människor med normala inkomster kommer inte att ha råd att bo i de centrala delarna av en stad.

Bostadspolitiken tror jag kommer bli en vattendelare i den kommande valrörelsen.

S säger absolut nej till marknadshyror och vi vill fortsätta med investeringsstöden för att främja byggandet av hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i.

I vårt lokala valmanifest är vi också tydliga med att det ska färdigställas lägst 500 bostäder per år i Kalmar. Hälften av dessa ska vara hyresrätter. Vi ska planlägga för minst 150 villatomter per år.

Vi ska ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Den senaste antogs 2013 och är redan genomförd till stora delar. Den nya översiktsplanen ska ha fullt fokus på ”Livskvalité”. Det är tämligen ovanligt att lägga ett sådant fokus i en översiktsplan men vår bedömning är att det är på det området Kalmar långsiktigt har sin stora konkurrensfördel.

Vi ska bygga i hela kommunen och ha planlagd mark för bostäder i alla våra tätorter. Vi ska också bygga hållbart och stimulera bostäder med noll- eller plusenergi.

Många i Kalmar tar bostadsbyggandet för givet. Vi som varje vecka möter ungdomar och andra som desperat letar efter en bostad vet att bostadsbristen fortsatt är stor. Därför måste vi fortsätta bygga. Särskilt för människor med normala inkomster.

Blev väldigt glad över Miljöaktuellts ranking där Kalmar hamnar på plats 21 av landets 290 kommuner. Ytterligare ett område där vi hamnar topp 30!

Jag kan inte låta bli att reflektera över den senaste veckan turbulens kring SD och regeringsfrågan på både lokal och nationell nivå.

För fyra år sedan var Fredrik Reinfeldt statsminister och moderatledare. Då gällde följande:

1. SD är ett parti med värderingar som gör dem omöjliga att samarbeta med på något sätt.

2. Största block ska regera landet för att inte ge SD inflytande.

Dessa principer är nu helt övergivna av Moderaterna och Kristdemokraterna. Centern och Liberalerna vet inte vilket ben de ska stå. Krisen i den så kallade alliansen verkar fundamental med dagliga anklagelser mot varandra.

För mig är SD ett rasistiskt parti som delar in människor baserat på vilket ursprung man har. Hela idén med Sverigedemokraterna är att ställa grupper mot varandra. Därtill har man Polen och Ungern som föregångsländer med inskränkt pressfrihet och även inskränkningar i domstolarnas självständighet.

Därtill har man en politik som är väldigt långt åt höger med stora skattesänkningar för oss som tjänar mycket. Dessa mer politiska sakfrågor är dock något helt annat än det principiella som handlar om människovärdet.

Om nu M och KD svängt 180 grader på fyra år. Hur tror ni det ser ut i nästa val?

Kommer SD nöja sig med ordförandeposter i riksdagens utskott eller att Björn Söder får fortsätta som vice talman? Självklart inte. De kommer inte heller under nästa mandatperiod nöja sig med att vara dörrmatta åt en M-ledd regering. Det är självklart. De kommer kräva och också få inflytande. Ulf Kristersson kan aldrig bli statsminister utan att garantera dem ett sådant inflytande.

Just nu finns därför tre grupperingar bland partierna.

1. S, V och MP. Absolut nej till SD samarbete och därför en blocköverskridande regering.

2. C och L som i dagsläget säger pass och nej till allt.

3. M, KD och SD som är beredda att bilda en Moderat-ledd regering oavsett vilket block som är störst och därmed låta SD ha veto i varje fråga.

För mig handlar detta val om mycket. Det gäller välfärdens finansiering, bostadsbyggandet, marknadshyror och klimatarbete. Men. Framförallt handlar det om värderingar och alla människors lika värde. Jag går hellre i opposition än kompromissar med dessa värderingar!